ПРОТОКОЛ

 

година 2010, 06.04.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести април                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело   номер  108  по  описа   за   2010  година.

 

На именното повикване в  13.00  часа се явиха:

 

Жалбоподателят – Г.П.С., редовно призован, не се явява, а се представлява от адвокат Т..

Жалбоподателят – Б.П.Н., редовно призован, не се явява, а се представлява от адвокат Т..

Ответникът по оспорването – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба против отказ изх. № 94-19596-02-10-23896/26.11.2009 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас да извърши изменение на кадастралната карта и регистъра към нея за гр. Бургас по отношение на ПИ с идентификатори 07079.604.58 и 07079.604.85, поискано от жалбоподателите със заявление № 94-19596/24.09.2009 г.

 

Становище по жалбата и доказателства:

АДВОКАТ Т. –  Поддържам жалбата на всички основания изложени в нея. Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на адвокат Т., намира следното:

В представената административна преписка по делото се съдържат данни, че имот с идентификатор 07079.604.85 е записан на Община Бургас в КККР. Това обстоятелство налага конституирането на Община Бургас като заинтересована страна в производството с оглед защитата на нейните права и интереси.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административната преписка по делото съгласно описа на лист 2-3 от делото.

 

КОНСТИТУИРА Община Бургас като заинтересована страна в производството.

Да се изпрати на конституираната страна копие от жалбата и доказателствата.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.05.2010 година от 15:00 часа, за която дата и час да се уведоми конституираната заинтересована страна, а останалите страни да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: