ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1088 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МИГ-1ЕООД, представлявано от управителя Д.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица Н.Г. и Т.Д..

 

 По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, както и заключение по допуснатата от съда съдебно-икономическа експертиза.

 

АДВ. Н.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, с оглед непредставяне в срок на съдебно-икономическата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице по изготвената допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът, с оглед обстоятелството, че заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза е депозирана в срока по чл. 199 от ГПК и предвид становището на страните, ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Н.Г. (със снета по делото самоличност).

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

 

С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Н.С.Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на **0 лв., платими от внесените предварителни депозити. (изд. РКО-400 лв. – 03.02.2015 г.)

 

АДВ. Н.: Моля да не пристъпвате към разпит на вещото лице Д., тъй като заключението е представено извън срока по чл. 199 от ГПК, а също така нямах възможност да се запозная със заключението, което получих едва вчера.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да не пристъпвате към разпит на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, заключението по която получих едва вчера.

 

С оглед становището на страните, съдът намира, че в случая са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице Д. в днешно съдебно заседание, поради което и предвид необходимостта от изслушване и приемане на същата

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 г. – 15:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: