ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1087 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно призован, не се явява, не се представлява. Постъпила е молба, с която се иска да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР – Бургас, не се явява, не се представлява.

 

 

СЪДЪТ като счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от  В.Д.Н. първоначално против твърдян отказ на главен инспектор от сектор „Пътна полиция“ в ОД – Бургас на МВР да издаде протокол за самостоятелно пътно – транспортно произшествие (ПТП) с настъпили материални щети от 03.03.2018 година в град Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 5178/08.05.2018 година молба от жалбоподателя, с която е заявил, че обжалва отказ на главен инспектор да бъде издаден протокол за ПТП, който е обективиран в удостоверение с рег. № 769000-3710/20.03.2018 година, получено вместо поискания протокол. Към молбата е приложено и удостоверението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  доказателствата, представени към жалбата.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото ответникът не е представил доказателства за своята компетентност към датата на издаване на твърдения отказ – 20.03.2018 година.

Съобразно служебното начало, господстващо в административния процес, съдът е длъжен служебно да събере това доказателство, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника – главен инспектор „Л. П.” да представи  в 7-дневен срок от получаване на съобщението доказателство за своята компетентност да изпълнява правомощията на началник сектор „Пътна полиция” към  ОД Бургас на МВР на дата 20.03.2018 г. – датата, на която е издадено удостоверение рег. № 7690003710/20.03.2018г. на В.Д.Н..

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.11.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: