ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 19.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети ноември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1087 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ю.Т., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Н., нередовно призован, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че е налице пречка за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, тъй като заинтересованата страна В.Н. е нередовно призовано. По отношение на това лице съдът е разпоредил призоваване по реда на чл. 47 ГПК на 31.10.2014 г. Уведомлението е върнато по делото на 19.11.2014 г., като същото съдържа информация, че е залепено на постоянния адрес на заинтересованата страна на 17.11.2014 г., т. е. към настоящия момент не е изтекъл срокът, в който В.Н. може да се яви за получаване на призовка и книжа по настоящото производство. Затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 25.02.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

По отношение на заинтересованата страна В.Н. нова уведомяване по реда на чл. 47 ГПК не следва да бъде извършвано, тъй като не е изтекъл двуседмичният срок от залепяне на уведомлението, в което за лицето съществува възможност да получи призовка, включително и за определената в днешно съдебно заседание дата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: