ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1082 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сис Индустрийс“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Митница гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т.- И., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице И.М.С..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание по делото е постъпило становище с вх. № 7074/10.07.2017 г. от процесуалния представител на ответника и с молба от същата дата е постъпило изисканото писмено доказателство – заверен екземпляр на Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол.

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание по делото е постъпила молба с вх. № 8776/18.08.2017 г. от процесуалния представител на ответника, с която по делото е представен легализиран превод на приложените в административната преписка документи на чужд език по опис.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на 03.10.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. К.: Нямам възражения. Да се приемат представените писмени доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

юк. Т.- И.: Г-н съдия, водим допуснатия в предходно съдебно заседание в режим на довеждане свидетел, като държим да бъде разпитан в присъствието на свидетелите от страна на жалбоподателя, които също бяха допуснати в предходно съдебно заседание, т.е. едновременно да бъдат разпитани.

 

адв. К.: Оттеглям искането ни за разпитване на свидетели в условията на довеждане.

 

юк. Т.- И.: Ние поддържаме нашето искане. Моля да се приемат представените документи. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с докладваните по-горе молби от процесуалния представител на ответния орган документи като писмени доказателства по делото.

 пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

И.М.С. - **  години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. К.: Имам въпрос. Възможно ли е в рамките на 1 час ( от момента на вземане на пробата в с. Церковски, Община Карнобат до транспортирането й в митническото учреждение в гр. Бургас) да се развие алкохолна ферментация от 0,00 % до 0,6 %?

 

Вещото лице: Принципно е възможно. Ако е топло времето, по това време на година се провежда гроздоберна кампания и доколкото разбирам това е фирма с голямо производство, с много ферментатори, навсякъде вследствие на тази ферментация има дрожди и ако е неглежиран процесът по вземане на пробите (което ми се струва възможно) може да се получи тази ферментация.

 

адв. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

юк. Т.- И.: Този продукт изначално е натоварен в нехладилна цистерна. Считате ли, че ферментацията е започнала още при натоварването в тази нехладилна цистерна?

 

Вещото лице: Аз се постарах да проследя, горе-долу за 2 дни идва цистерната от Македония и според мен колегите, които са отговорни за транспортирането на гроздовия сок от „Смедеревка“ са направили някакви усилия да запазят т.е. да претъпят започването на ферментацията със слагането на серен диоксид, защото по принцип първите дни, ако трябва да говоря като технолог, който съм била, първо е бурна ферментация. Ако не бяха сложили този серен диоксид щяха да бъдат достигнати високи проценти – 3,00-4,00 %.  Те са положили някакви усилия. Според мен са успешни, тъй като не може да се докаже точно какво е състоянието, тъй като в Ръководството за вземане на проби, което се цитира, там много подробно са описани процесите, които следва да се спазват. Например изисквания към съдовете за опаковане на пробите, като на страница № 11 има една таблица, в която най отдолу пише „стоки в течно състояние, предразположени към ферментация” и там буквално пише следното, цитирам: „Опаковката трябва да бъде затворена с капачка с винт. Пробите от плодови и растителни сокове трябва да бъдат замразени  веднага и да се съхраняват в замразено състояние до анализирането им. Всички останали ферментиращи течности  трябва да бъдат смесени с 2 грама салицилова киселина или друг агент за забавяне на ферментацията.“ Това според мен не е спазено, защото поне от малко тази салицилова киселина се явява като консервант. Има и по-добри консерванти. Ако беше сложен консервант щеше да се запази пробата. Липсата на проба ме кара да мисля, че това е нарушено.

 

юк. Т.- И.: Известно ли Ви е, че количеството серен диоксид, за да бъде стабилизиран този продукт е 60 mg/kg?

 

Вещото лице: На мен не ми е известно наличието на такова изискване и на такава пропорция.

 

юк. Т.- И.: От документите и от данните за наличното количество, което е било сложено, кога според Вас е започнала ферментацията?

 

Вещото лице: От протоколите за вземане на проби в графа, сега не мога да цитирам точно в коя графа е, има в този протокол да се изследва пробата за действително алкохолно съдържание. Това е на всички проби, както и серен диоксид.  Според мен при наличието, че действително посочените количества серен диоксид са били сложени процесът на ферментация не би следвало да е започнал, би се забавил във времето най-точно казано.

 

юк. Т.- И.: В какъв интервал от време?

 

Вещото лице: Това е сбор от температура, околна среда. Не бих могла да отговоря със сигурност при липсата на конкретика относно температура, ок. среда и други фактори.

 

юк. Т.- И.: Бихте ли пояснили разликата между гроздов сок и гроздова мъст?

 

 Вещото лице: Според мен няма никаква разлика.

 

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300,00 лв., платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 300 лв. – 10.10.2017 г./

Разпорежда разликата от 50,00 лв. от внесения предварителен депозит в размер на 350,00 лв. да бъде върната на жалбоподателя  Сис Индустрийс“ ООД.

 

Съдът пристъпва към разпит на водения от ответника свидетел, на когото Снема самоличността, както следва:

 

В.М.Е. – на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

юк. Т. - И.: Известно ли Ви е на 21.10.2016 г. да сте взимали проби от гроздов сок с декларатор Сис Индустрийс“ ООД по митническа декларация за допускане до свободно обръщение?

 

свидетелят: Да, известно ми е.

 

юк. Т.- И.: Как се случи вземането на пробите практически?

 

свидетелят: Първо да кажа, че работя в Митница Бургас понастоящем в Митническо бюро „НХК”, а към датата бях в „Митническо оформяне“ към Митница Бургас.

Присъствала съм лично при вземането на пробите от гроздовия сок, поради което в отговор на поставения ми въпрос мога да разясня каква е технологията за вземане на проба, както по принцип, така и в конкретния случай, а именно: първо това, което наложи да взимаме проби бе, че по декларация продуктът е гроздов сок/ гроздова мъст. В някои документи е мъст, в други е сок. Именно наличието на констатирани от нас несъответствия в начина на изписване на продукта ни мотивира да извършим проверка на място и да вземем проби от същия. Гроздовият сок не е акцизна стока, а гроздовата мъст е акцизна стока и съответно тарифните номера са различни.  За да пристъпим към приемане на декларацията и извършване на последващи действия по декларацията, по пускането на свободно обръщение на стоката, следва да се уточни каква е стоката. Това наложи вземането на проби. В село Церковски, на територията на винзавода ни чакаше цистерната, един от технолозите на дружеството-жалбоподател и с работници от самото дружество взехме пробите. Продуктът на външен вид беше мъст. Не беше сок, а това бяха гроздови зърна със семките и извлечения от тях сок също беше примесен като каша. По тези външни признаци преценихме, че продуктът е мъст, а не сок. Беше гъсто и ни бяха необходими по-големи фунии, с по-голямо гърло, за да вземем пробите.  От дружеството ни предоставиха чисти кофи с чисти стъклени бутилки. Лично ни увериха, че са чисти. На външен вид бяха чисти и съответно разчитахме на тяхната коректност. Сложихме самата гроздова мъст и запечатахме бутилките с коркови тапи, тъй като дружеството ни увери, че от другите няма налични. Те така затваряли бутилките, лично пред нас ги затвориха с една машинка.

 

юк. Т.- И.: Цистерната беше ли хладилна?

 

свидетелят: Не, не беше хладилна.

 

юк. Т.- И.: Известно ли Ви е по едно ЕАД митнически служители да са присъствали два пъти на вземане на проби?

 

свидетелят: Не, присъствахме само на взимането от нас на проби, на Митницата проби.

 

юк. Т.- И.: Беше ли селектирана и предадена проба на представител на дружеството?

 

свидетелят: Да, беше предадена проба на представител на дружеството.

 

юк. Т.- И.: Конкретният ден, когато сте взели тези проби, е било петък. Моля да обясните процедурата, тъй като денят - 21.10.2016 г. е било петък, как се обработва самият протокол и кога го регистрирате?

 

свидетелят: В петък, в края на деня се връщаме с пробите, съответно пишем протоколите и понеже в след работно време няма как да заведем в системата самия протокол, да вземем номер изчакваме до понеделник, за да вземем номер от системата. Затова има разминаване между датата на вземане на пробата и датата на протокола.

 

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси.

 

адв. К.: Бихте ли казали Вие с какво образование сте – енолог, технолог?

 

свидетелят: Аз съм с висше магистърско образование „Финанси” и изискването за работа в  Митницата е икономическо образование или право.

 

адв. К.: Как тогава със сигурност може да твърдите, че една стока е гроздова мъст или гроздов сок, без да имате специални познания?

 

Съдът не допуска така формулирания въпрос с оглед обстоятелството, че в предишното си изявление свидетелят обясни причините, поради които той лично е приел продуктът за гроздова мъст, а не за гроздов сок, а именно поради външните белези на същия.

 

адв. К.: Казахте, че служители на винзавода са Ви дали чисти кофи и чисти бутилки. Вие стерилизирахте ли ги допълнително?

 

свидетелят: Те ни увериха, че са чисти и на външен вид също бяха чисти. Не сме ги стерилизирали поради тази причина. Разчитахме на коректността им.

 

адв. К.: След като взехте пробите замразихте ли ги веднага, както е изискването на вашето Ръководство за вземане на проби?

 

свидетелят: Не, държахме ги в хладилник.

 

адв. К.: Кога ги поставихте в хладилник?

 

свидетелят: При влизане в Митница Бургас веднага пробите се слагат в хладилници.

 

адв. К.: Как бяха транспортирани пробите от винзавода до Митница Бургас?

 

свидетелят: С кола на дружеството-жалбоподател.

 

адв. К.: Бутилките бяха ли сложени в хладилни чанти?

 

свидетелят: Бяха в щайги, а не в хладилни чанти, защото след като не са превозвани в хладилни цистерни не е нужно според нас.

 

адв. К.: Казахте, че сте предали проби на представител на дружеството, но не сте му дали протокол, така ли е?

 

свидетелят: Аз не съм казала, че не съм давала протокол. Казах, че съм дала проба, а за протокол никой не ме е питал дали съм дала. Впоследствие, когато е бил изготвен, сме дали протокол. Пробата е дадена на момента. Протоколът е направен в понеделник, първо се взима номер и дата от системата и тогава се връчва.

 

адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

адв. К.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Т.- И.: Представям заповед с оглед компетентността на заместник-началника да издаде обжалваното решение в периода. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства.

 

 Приключва събирането на доказателства.

 Дава думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да отмените изцяло оспорваното от нас решение като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалните и процесуалноправните норми на основание подробно изложените в жалбата ни аргументи. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да вземете предвид, че правотата ни вече се потвърждава от вече постановени решения на Административен съд гр. Бургас. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

юк. Т.- И.: Уважаеми г-н съдия, моля да не кредитирате представения Протокол от изпитване № П-809 от 30.11.2016 г. на ИАЛВ. Същият касае други родово определени вещи, различни от стоките, предмет на конкретната митническа декларация, т.е. стоките, предмет на конкретния внос. Този протокол е бил изготвен в отсъствие на митнически служители и следователно няма как да се установи идентичност между стоките, предмет на вноса и стоките, за които той говори. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: