ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1082 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Централен кооперативен съюз, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Приморско, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да се отложи делото, предвид неявяване на представител на община Приморско.

 

СЪДЪТ намира, че няма основание за отлагане на делото, кметът на община Приморско e редовно призован и присъствието му в съдебно заседание не е задължително. Няма пречка делото да се гледа в отсъствие на ответника или негов представител, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Централен кооперативен съюз срещу заповед № 246/30.03.2016 г. на кмета на община Приморско, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Плувен басейн“ – приблизително 581,40 куб.м., с приблизителни размери 150.00м/25.00м, находящ се в УПИ І, кв. 83 по плана гр. Китен с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържам изцяло жалбата.

Моля съдът да допусне изслушване на заключение по съдебно-техническа експертиза с въпроси, които ще представя в указан от съда срок.

Моля да ми дадете възможност да се запозная с административната преписка.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА 7-дневен срок от днес на жалбоподателя за формулиране на въпроси към съдебно-техническа експертиза с писмена молба до съда.

ДАВА възможност на жалбоподателя да се запознае с представените с преписката доказателства и да изрази  становище по тях.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: