ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.09.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

 2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ   дело    номер   1080  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:57 часа се явиха:

Касаторът – „Аладин Фуудс” ООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор Маринова.

        

         ПРОКУРОР МАРИНОВА –  Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

          

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ход на устните състезания:

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Уважаеми съдии, считам касационната жалба за основателна. Основателни са доводите на касатора относно нарушението на материалния закон в наказателното постановление. Не е конкретизирано кое от изпълнителните деяния на нормата на чл.229(1) от Закона за ветеринарномедицинската дейност е осъществено. На второ място, свидетелските показания  на актосъставителя сочат съхраняване на храни, не предназначени за човешка консумация, без обектът да е бил регистриран по Закона за ветеринарномедицинска дейност, а в наказателното постановление е отразено, че тези храни се предлагат. Липсата на точна правна квалификация на деянието води до нарушаване на материалния закон и се явява касационно основание за отмяна на първоинстанционното решение. В този смисъл моля за отмяна на първоинстанционното решение и отмяна на наказателното постановление. 

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: