ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1077 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мела Ауто“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. П.К., с пълномощно, находящо се на лист 553 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Л.И.с пълномощно на лист 552 по делото.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М. се явява.

        

         По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮК. И.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10911/02.10.2018г. молба от вещото лице В.М., с която моли съдът да му даде допълнителна възможност да изготви назначената комплексна съдебно-счетоводна икономическа-оценъчна експертиза.  Отделно от това посочва, че не е компетентен да отговори на поставения въпрос 4 поради липса на специфични технически познания, необходими за изготвяне на годно заключение. Моля да се назначи друго вещо лице с необходимата компетентност.

АДВ. К.: Считам, че становището на вещото лице в тази му част е основателно, щом счита, че няма необходимата компетентност и знания по т.4 да бъде посочено друго вещо лице, което да изготви експертизата по 4. Да се даде възможност на вещото лице М. да изготви заключението по останалите въпроси по експертизата.

ЮК. И.: Да се даде възможност на вещото лице М. да изготви заключението по въпроси от 1 до 3, както и да се уважи искането му по отношение на въпрос 4.

 

Съдът предвид изразените становища на страните намира, че следва да определи друго вещо лице, което да отговори на въпрос 4 на допуснатата от съда комплексна съдебно-счетоводна икономическа-оценъчна експертиза, което съдът ще стори в закрито съдебно заседание.

 

Предвид становището на процесуалните представители на страните и молбата на вещото лице М., съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на вещото лице В.М. да изготви заключението по назначената комплексна съдебно-счетоводна икономическа-оценъчна експертиза на въпроси от 1 до 3.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 04.12.2018 година  от 15:15 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: