ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.С..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Явяват се свидетелите Д.И.И. и Л.  Е. Х..

 

Не се явява свидетелят В.С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от свидетеля В.А., в която същият посочва обективна причина за неявяването си в съдебно заседание,      а именно реализиране на платен годишен отпуск в чужбина за периода 22.09.-29.09.2018 г. Към молбата е представен договор за туристическа услуга.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Направих искане с писмо до съда по настоящото дело този свидетел да бъде разпитан не само по оспорване оригиналите на документите, а и в качеството на свидетел по делото и държа да бъде осъществен разпитът на лицето и делото да бъде отложено за друга дата след разпит на явилите се в днешно съдебно заседание свидетели.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да се разпита свидетелят В. в следващо съдебно заседание.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Не възразявам да се разпита поискания от ответника свидетел.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на явилите се свидетели, като снема самоличността им и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

Д.И.И. – *** години, българска гражданка,  неосъждана, работи в отдел „Училищно здравеопазване“ към община Бургас, без дела и родство със страните.

Л. Е. Х. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, работи в Затвора – гр.Бургас, без  дела и родства със страните.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетелката Л.Х. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката Д.И..

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: От 16.04.2008 г. до края на м.декември 2016 г. съм работила в Затвора – гр. Бургас като ***.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетелката И. справки, намиращи се на л. 427, 429, 430, 431, 433 и 434.

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: На л. 427 подписът е мой. На л. 429 подписът е мой. На л. 430 подписът е мой. На л. 431 подписът е мой. На л.433 подписът е мой.

 

СЪДЪТ констатира, че подписът на л. 434 е закрит от поставени върху копието печати.

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: На л. 434, докладната записка, не мога да кажа дали подписът е мой, тъй като е копие и подписът на изготвилия докладната записка не се вижда и не се чете, затова не мога да заявя дали този подпис е мой или не.

СВИДЕТЕЛКАТА И. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам С.А.Д. от времето, през което съм изпълнявала длъжността фелдшер.

Спомням си диагнозата му – Морбус Бюргер. Спомням си, че са му извършвани многократни прегледи от съдов хирург от МБАЛ Бургас. Спомням си, че кракът му беше ампутиран. След тези прегледи и след ампутацията  изпълнявахме предписанията на съдовите хирурзи по режима на провеждане на лечение. Имало е случаи на отказ от страна на ищеца да му бъдат извършвани предписаните процедури. Не се е мотивирал, но е отказвал многократно.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам въпроси. Моите също щяха да бъдат в насока отказ от лечение.

АДВОКАТ С.: Може ли да кажете какви следоперативни интервенции конкретно за С. са били извършени от персонала?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Освен превръзки няма друго какво, превръзки и назначената медикаментозна терапия. Може да се направи справка за дозировката на лекарствата и конкретните лекарства, аз не си спомням.

АДВОКАТ С.: Имате ли спомен колко време е лежал след операцията?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Не си спомням.

АДВОКАТ С.: Конкретно за отказа, което има отношение за делото, наясно ли сте с някакви обективни негови заболявания, които да са били пречка за приемане на лекарства? Медицински документи би следвало да се съдържат за това лице.

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Знам, че има придружаващи заболявания. Лежал е в психиатрия в Ловеч, има документация за това, но той имаше тогава назначен психиатър.

АДВОКАТ С.: Спомняте ли се дали лекарствата от съдовите хирурзи до някаква степен влияят върху други му заболявания?

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Нямам спомен да съм водила разговори аз с психиатъра по повод предписаното лечение във връзка със съдовото заболяване.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетелката И..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетелката Д.И..

В залата беше въведена свидетелката Л.Х..

 

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Работя като *** в Затвора – гр.Бургас от 2015 г. и към настоящия момент заемам същата длъжност.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетелката Х. медицинска справка по делото, намираща се на л.409-л.413.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Подписът върху справката е мой.

СВИДЕТЕЛКАТА И. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам ищеца много добре. Когато аз започнах работа той  беше развил заболяването. Лекувал се е от предишния лекар д-р И.В., от фелдшер В.А. и фелдшер Д.И.. За него мога да кажа, че специално към мен е проявявал изключително неуважение. Непрекъснато жалби до където се сетите – Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Омбудсмана. Обгрижван е. Непрекъснато от нещо е недоволен от обслужването, не му се дават лекарства, не е изпращан на консултантски прегледи. Не иска да ходи на операция. Многократно съм използвала връзките си, взимала съм часове за операция да се оперира, обаче той не отива. Пускаме го в прекъсване, той излиза в прекъсване, не се оперира и се връща. Не се оперира, защото сочи някаква причина. След това имахме обстойна проверка по повод на негови жалби от Министерството на правосъдието по документация – къде е изпратен, от кога, защо, кой го е лекувал. От тогава не се е оплаквал.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не мога да отговоря какъв е резултатът от тази проверка. Ако има доклад, ще е в затвора.

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Не съм запозната с доклад от проверката, но е идвал проверяващ, не знам от коя институция, миналата година с досиетата му.

Случвало се е да има назначена манипулация – смяна на превръзки и предоставяне на предписани лекарства, които ищецът е отказвал. Непрекъснато сме в пререкания, в кавги. Аз престанах да му говоря и той стана по-любезен и промени отношението си и започна да се държи по-адекватно.

Освен това заболяване нямам представа дали С. има други заболявания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Имате ли данни умишлено да се е самоувреждал?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Точни данни не мога да кажа, чувала съм, клюкарска история, не мога да потвърдя.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетелката Х..

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към свидетелката Х..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към свидетелката Х..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетелката Х..

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните, изразено в началото на съдебното заседание, намира, че делото следва да бъде отложено, за да бъде проведен разпит на свидетеля В.С.А.. Наред с това, с оглед информацията, получена при разпита на свидетелката Х. за извършена проверка от компетентни органи в Затвора – гр.Бургас по повод оплаквания от ищеца относно начина на провеждане на лечението му в затвора, съдът следва да укаже на ответника, че следва да извърши справка и провери посочения от свидетелката Х. факт  и при наличие на краен акт, обобщаващ резултата от евентуално извършена подобна проверка, да представи същия по делото.

Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника за следващо съдебно заседание да представи по делото краен акт, обобщаващ резултатите от проверка, извършена по жалби на С.Д. при наличие на такъв документ.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.10.2018 г. от 11:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

Да се изпрати призовка за ищеца до Началника на Затвора – гр.Бургас с оглед осигуряване явяването му в съдебно заседание.

Да бъде призован свидетелят В.С.А..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: