ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., назначен от съда по реда на Закона за правната помощ с определение от 06.06.2016 г.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Явяват се свидетелите А. Ш. Х. и Г.А.Е..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 10122/03.11.2016 г. ответникът изпраща допълнителни доказателства – придружително писмо изх. №361/12 от 28.10.2016 г., подписано от Началник на Затвора – Бургас комисар М.; становище от И.Н.Л. – ИСДВР; медицинска справка за лишения от свобода С.А.Д.; копие от амбулаторния журнал за проведени медицински прегледи и назначена терапия.

С молба вх. № 10259/08.11.2016 г. на повереника на ищеца по делото са представени оригинални медицински документи и такива в копия, касаещи здравословното състояние на ищеца, както и диск, съдържащ информация за извършени изследвания.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приемат доказателствата, представени от ответника и от ищеца.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 10122/03.11.2016 г. доказателства – придружително писмо изх. №361/12 от 28.10.2016 г., подписано от Началник на Затвора – Бургас комисар М.; становище от И.Н.Л. – ИСДВР; медицинска справка за лишения от свобода С.А.Д.; копие от амбулаторния журнал за проведени медицински прегледи и назначена терапия, както и представените медицински документи в оригинал и в копия от ищеца с молба вх. № 10259/08.11.2016 г. – медицинско направление от 08.06.2016 г.; медицинско направление от 01.10.2015 г.; платен преглед № 362/29.08.2016 г.; амбулаторен лист № 238/19.02.2016 г.; амбулаторен лист № 3530/28.10.2015 г.; амбулаторен лист № 116/11.02.2014 г.; експертно решение № 1927/18.08.2015 г.; постановление изх. № 6473/20.08.2015 г.; епикриза от 02.09.2014 г.; амбулаторен лист № 97/30.01.2015 г.; епикриза от 05.02.2015 г.; епикриза от 20.12.2013 г.; амбулаторен лист 376/28.04.2015 г.; епикриза, подписана от д-р Васев и д-р Я. Тодоров; медицинско направление от 10.02.2014 г.; медицинско направление за ТЕЛК № 2/23.03.2015 г. и диск с информация за извършени изследвания.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г.А.Е., като отстрани от залата свидетеля А. Ш. Х..

СНЕМА самоличността на свидетеля Е. и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Г.А.Е. – 26 години, български гражданин, неосъждан за лъжесвидетелстване, без родство с ищеца, без дела с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Е. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: С ищеца през 2011 г. бяхме в четвърти малък коридор, килия 406. Бяхме 28 души в килията. Около месец беше така. После намалиха бройката на хората.

Със С. от 2011 г. до 2014 г. бяхме заедно в една килия.

За тези три години един път са пръскали в килията срещу вредители.

Размерите на килията са  6 м на 5 м. Леглата са на три вишки. В килията тоалетна като обособено помещение няма. През нощта се заключва килията от 20:30 часа до 6:00 часа сутринта. През това време до тоалетна ходим в кофи. В нашата килия имахме две кофи. Направили си бяхме параван – чаршаф. Който иска го ползва, който не иска не го ползва.

Плащаме цигари на други лишени от свобода, за да чистят килията. Почиствахме с прах. Рядко от затвора дават препарати. Когато чистим, обикновено ние си купуваме препарати от лафката. В килията има мишки, дървеници.

Два пъти седмично ни се полага баня. Ние бяхме около 80 човека на етаж, на човек се пада по 5-10 минути да се изкъпе. В банята работят два душа.

АДВОКАТ С.: Течаща вода в килията осигурена ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Няма чешма в килията. Пълним си вода в шишета.

Храним се в столовата.  Понякога се носи храна и вътре в килията. Столовата я чистят бакари, които носят яденето. Всички 80 човека не можем да се съберем, ядем на смени в столовата. От 11:00 до 12:00 часа успяваме всички 80 човека да се нахраним.

През 2011 г. на С. му се появи една гъбичка на крака. Започна да иска да ходи на лекар. Той настояваше за прегледи. Изкараха го един-два пъти. Даваха му някакви хапчета – аналгин и парацетамол. От тази гъбичка започна да му се надува крака, започна да събира гной. Между пръстите на краката беше тази гъбичка и от там тръгна гнойта. Той се молеше за лекар. Като се наду кракът, го закараха в болницата. Той се върна от болницата пак в килията. Така си беше пак кракът, цяла нощ се оплакваше . От 2011 г. до 2014 г. кракът му беше все така подут. Оттам го изкараха в общежитие „Строител“ и оттам вече не знам какво е станало. Не можеше да стъпва на крака си, дори яденето му носеха в килията. Сяда и ляга, не можеше да се движи. Болеше го, оплакваше се от болки.

Два пъти е воден на лекар, после един път е воден в болница. За тези четири години три пъти общо са  го преглеждали – два пъти в началото, когато се появи гъбичката, и после, когато се поду кракът и го закараха в болницата.

АДВОКАТ С.: Може ли да ни кажете беше ли осигурен от страна на затвора  някакъв придружител, бастун, количка, за да може да се придвижва?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Имаше някой, който му помагаше. Ние му помагахме.

Не си спомням дали са му били ампутирани пръстите, може би само два.

АДВОКАТ С.: Миришело ли е в килията от крака му?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Да.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля Е..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Знаете ли в този период Д. дали е бил в прекъсване на изпълнение на наказанието?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Един път е бил в прекъсване на изпълнение на наказанието, не мога да се сетя, може би 2012 г., но не мога да бъда категоричен.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Знаете ли причината?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не знам по каква причина беше в прекъсване.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетеля Е..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита и свидетелят Е. беше изведен от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А. Ш. Х., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

А. Ш. Х. – 50 години, български гражданин, неосъждан за лъжесвидетелстване, без родство с ищеца, без дела с ответника.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам Д. от затвора. Постъпих 2013 г. в Затвора Бургас, С. беше там. Той беше в другата килия. Аз бях чистач и отговорник. Д. беше в голямата килия, в която бяха 28 човека. Аз бях на същия етаж, но в друга килия – в първата килия на етажа. Бях отговорник на чистачите на групата. Влизал съм във всички килия. Отговарях за всичко – за хигиената, водих ги на лекар, отговарях да не се бият, да не се карат.

В килиите няма вода и тоалетна, ползват се кофи вечерно време за тоалетна. Те сами си правеха паравани от чаршафи. Леглата бяха на три етажа. По двама в легло спяха когато бяха 28 човека. Докато бях там, така бяха. Аз до 2014 г. бях там, все така си бяха.

Като чистеха килиите, аз получавах от администрацията препарати и им раздавах. На месеца веднъж даваха препарати. По една чашка прах за пране се полагаше на килия на месец.

Два пъти за този период, в който съм бил аз там, пръскаха за мишки и за дървеници, но няма никакъв резултат. В самите дюшеци имаше дървеници.

Всяка сутрин ми даваха молби до отрядния, който иска да ходи на лекар и въобще какво е ставало през вечерта. Аз карах С. на лекар, но те ми казваха: „Махай го оттук! Дай му две цигари да не вика!“ Даваха му аналгин да не вика от болка. Много пъти съм го водил на лекар и даже въобще ми казваха да не го карам. В коридора като викаше от  болка, притесняваше полицаите, затова ходеше в банята. Заключвах го да вика вътре. Караха го в болницата два пъти, не повече. Последния път го върнаха, пак му дадоха аналгин, вечерта пак викаше на вратата за помощ, но никой не му отваряше, защото сме заключени и няма как. Той през вечер чукаше на вратата.

Докато съм бил там, пръстите на крака бяха отрязани. Кракът му беше син, подут и целият миришеше. Миризмата беше ужасна и докторките не го искаха. Лично на мен са казвали да не го водя, да му дам цигара и да се махне.

Знаех, че ще му режат крака, но не знам кога са му го отрязали. Той дойде и каза, че ще му го режат. Всички знаеха. Той кракът беше целият син. Ние знаехме, че ще го отрежат, защото беше в ужасно състояние и той като се върна веднъж от болницата каза, че ще го отрежат. Докато аз бях в затвора, все още беше с крак. Отрязали са го след като мен ме бяха освободили.

Не знам да е имало прекъсване на изпълнение на наказанието му за този период, през който бях в затвора.

АДВОКАТ С.: Знаете ли защо се е появила тази рана на крака?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Това го разбрах, че е от банята. Тя е много мръсна. Разбрах, че е хванал гъбички от мръсотията в банята. Знам, че се е разболял от гъбички.

АДВОКАТ С.: Знаете ли, че е бил здрав крака му, като е влязъл в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Знам, че когато е влязъл в затвора кракът му е бил здрав. Всички, които са били заедно с него в затвора, го знаят това. Не е влязъл с болен крак.

АДВОКАТ С.: Как ходеше той като го болеше кракът на храна и до тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Дадоха му патерици и ходеше така. Кракът му беше все вързан.

АДВОКАТ С.: Как получаваше храна?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Аз ги виках. Не давахме да се хранят в килиите затворниците, заради многото мишки и се хранихме на смени в стола.

АДВОКАТ С.: В твоята килия може ли да опишеш какви са условията?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Моята килия беше най-хубавата. Пак имаше дървеници, но бяхме само 6 човека. Няма течаща вода и тоалетна и ползвахме кофи за тоалетна през нощта.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля Х..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към свидетеля Х..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита  и свидетелят Х. беше изведен от залата.

 

СТРАНИТЕ: Към момента нямаме други доказателствени искания. Моля да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2017 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК

Да бъде уведомено вещото лице за възложената му експертиза и делото да му бъде предоставено за отговор на поставените въпроси.

Ищецът да се призове чрез Началника на Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: