ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 11.06                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1075 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Н.К. против Заповед № РД-367/13.02.2013година на изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав №2100698Р от 11.09.2006година, издадено на риболовен кораб с външна маркировка Пр 033 и име Пр033.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№5699/10.06.2013 година от процесуалните представители на жалбоподателя адвокат Ц. и адвокат Н., в което заявяват че поддържат жалбата по изложените в нея съображения, сочат че нямат доказателствени искания и молят да се отмени атакуваната заповед като незаконосъобразна. Иска се и присъждане на направените по делото разноски.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: