ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1074 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя- главен архитект на Община Несебър се явява юрисконсулт М.В., надлежно упълномощена.

Жалбоподателката М.Б.Б.- Х.не се явява и не изпраща представител, нередовно призована. В кориците на делото не е наличен отрязък от призовка до същата, което препятства съда да проследи редовността на призоваването.

За ответника Началник на РДНСК Югоизточен район Бургас юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

Юрисконсулт В.: Предвид нередовното призоваване на една от страните, моля да бъде определена друга дата за разглеждане на делото, за която дата да бъде осигурена възможност за жалбоподателката да се яви.

Юрисконсулт К.: Считам, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което моля да не се дава ход в днешното съдебно заседание.

Прокурор КОЛЕВ: Моля да не бъде даван ход на делото в днешното съдебно заседание, поради наличие на процесуална пречка.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид нередовното призоваване на жалбоподателката М.Б.Б.- Х., намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018г. от 10.40ч., за които дата и час да се уведоми жалбоподателката М.Б.Б.- Х..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: