ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1073 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от специалист „Правно нормативно обслужване”  Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по заповед № РД-09-26/18.05.2016г. на областен управител на област Бургас против решение № 212 по т.27 от дневния ред на заседание от 28.04.2016г. на общински съвет Поморие отразено в протокол №11/28.04.2016г..

 

ЕКСПЕРТ Д.: Поддържаме оспорването направено със сезиращата съда заповед. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства

 

АДВОКАТ К.:  След като Общински съвет Поморие прецени, че доводите изложени в заповедта на областен управител на област Бургас са основателни, беше взето решение да бъде оттеглено процесното решение на основание  чл.156 от АПК. В тази връзка е внесена нарочна докладна записка и предстои разглеждането и на 30.06.2016г., като представям обявения дневен ред. Представям във връзка с дадените указания на съда, 5 броя протоколи на общинските комисии, които са разгледали оспореното решение, преди да бъде прието.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Да се приемат така представените доказателства. Да се изчака решението на общински съвет Поморие.

   

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените със заповедта за оспорване,  административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът с оглед така изразеното становище за оттегляне на оспореното решение, счита че събирането на доказателства не следва да бъде приключено, като се даде възможност на ответника да ангажира доказателства за оттегляне на оспореното решение.

 

УКАЗВА на ответника в случай, че бъде прието решение, с което бъде  оттеглено оспореното решение, същото следва да бъде представено след влизането му в сила.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016г. от 11,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: