ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Г.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимир Христов

КНАХ   дело    номер  1073   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:00 часа се явиха:

Касаторът – Директор на Регионална дирекция по горите град Бургас, редовно призован, не се явява, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – Г.М.Ч., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор М..

        

         Съдът ДОКЛАДВА постъпилото писмено становище, вх. № 8243/15.09.2015г., в което Г.М.Ч., чрез процесуалния си представител адв. П.Д., видно от което същия не възразява да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание, заявява, че оспорва касационната жалба  и изразява становище по същество. От същия по делото е представено още едно писмено становище, видно от което са изложени подробни основания и доводи относно неоснователността на касационната жалба, респективно законосъобразността на първоинстанционното решение.

 

         Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

ПРОКУРОР М. – Уважаеми касационни магистрати, считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОР М.  – Уважаеми административни съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна и като такава следва да я оставите без уважение. Моля да потвърдите първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:01 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: