ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На петнадесети май                                две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1072 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Т. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Митница - Бургас, редовно призован, се явява/се представлява от юрисконсулт Т-И c  пълномощно по делото.

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ С.П..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В залата присъства призованият свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля:

С. И. П. - 38 години, български гражданин, неосъждана, висше образование, служител на ответника  Митница Бургас, без отношения с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: На 27.10.2016 г. вземали ли сте проби от продукт гроздов сок, гроздова мъст?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, аз лично ходих с г-н П. и взехме пробата. Той беше представител на „Сис Индустрийс“ ООД. Цистерната, която е описана в документите, беше позиционирана пред завода на фирмата. Там ги чакаха служители от фирмата и шофьор на цистерната. Бяха приготвени 4 празни стъклени бутилки и се качи човек пак от фирмата отгоре върху цистерната. Беше извадена тази течност - гроздов сок, както я бяха декларирани пред нас. Тази течност беше разпределена в 4 бутилки, които запечатахме. Поставихме етикет на всяка от бутилките. След като ги запечатахме ги върнахме на митница Бургас четирите бутилки. Описахме протокол за вземане на проба и заявка. Предадохме бутилките на началника на отдела. И тъй като това се случваше всеки ден почти, имахме такова вземане на проби. Те се събираха в отдела. Там съхранявахме бутилките в служебен хладилник.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Преди да започнете проверката по вземане на пробите, дружеството чрез представляващия беше ли уведомено – имаха ли професионален  сървейор, който да вземе пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, абсолютно. Беше им предоставена такава възможност. Съответно те не пожелаха.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Някакви възражения от страна на представляващия „Сис Индустрийс“ ООД във връзка с вземане на пробите имаше ли към момента на вземане на пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямаше такива възражения. Дори напротив - те ни съдействаха през цялото време за вземането на пробите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Какво представляваха тези цистерни да ги опишете? Цистерната, с която пътуваше декларираната стока, обикновена цистерна ли беше това?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Цистерната си беше стандартна, не беше със сигурност хладилна. Нямаше ги необходимите указателни устройства, че е хладилна и съответно при изваждане на сока течността не беше охладена, беше с нормална температура според външната среда. Когато употребявам израза „цистерна“ имам предвид автоцистерна. Попипах бутилките и установих, че не са студени.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВ. Т.: Вие лично участвахте ли при вземане на пробата от съответната цистерна?

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Т.: Свидетелят отговори на този въпрос.

АДВ. Т.: От къде бяха взети пробите - от среда, отгоре или от центъра на цистерната, от коя част на танка бяха взети?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямам спомен.

АДВ. Т.:  Сместа как изглеждаше? Беше ли хомогенна?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не беше хомогенна.

АДВ. Т.:  Разбъркахте ли сместа в цистерната преди да се вземе пробата? Беше ли разбъркана сместа?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не мога да отговаря на този въпрос.

АДВ. Т.: Как взехте пробите от цистерната - директно в бутилка или я изсипахте течността или в друг съд?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Няма как директно да се изсипе в бутилката. Доколкото си спомням с кофа се извади пробата и се разпредели след това в 4 бутилки.

АДВ. Т.: Стерилизирахте ли съдовете, в които взехте пробите предварително?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз лично няма как да ги стерилизирам. Тъй като фирмата пожела те да ни съдействат, те осигуриха необходимите стъклени бутилки за вземане на пробата. Бутилките изглеждаха чисти. Не открих нещо по тях, което да покаже, че не са чисти.

АДВ. Т.:  Замразихте ли пробите незабавно? Охладихте ли ги?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, в момента, в който бутилките вече бяха в митница Бургас, сложихме етикет на всяка една от тях, което е изискване и ги прибрахме в хладилника. Около час престояха  бутилките, докато бъдат транспортирани в хладилника на митница Бургас.

АДВ. Т.: Прибавихте ли вътре консервант в пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, няма как да знам това, че е необходимо предвид специфичността на стоката.

АДВ. Т.: След вземане на пробите в какво ги превозихте до митническото учреждение?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: С г-н П., който е представител на „Сис Индустрийс“ ООД, с негов служебен автомобил превозихме пробите до Митница Бургас.

АДВ. Т.: В хладилна чанта ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доколкото си спомнян - не, но не мога да кажа 100%. Той дойде, взе ги, взехме пробите и се върнахме в митницата. Нямаме служебен автомобил и искаме от хората.

АДВ. Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят напусна съдебната  зала.

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Представям извлечение от регистъра за вземане на проби, където е отразена тази проба под № 41. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. Т.: Да се приеме доказателството.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено извлечение от регистър за вземане на проби, в който е отразено процесното вземане на проба.

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Т-И: Можете ли да ми кажете в крайната дясна колона на този представен документ, какво означава фамилиите на служителите?

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Според мен лице, което е направило отразяването и изпратило пробите в лабораториите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Т.: Искаме отмяна на обжалваното от нас решение като незаконосъобразно и моля да ми дадете срок за писмени бележки.

Освен договор за правна помощ, имаме още разноски. Моля да ми присъдите разноските. Представям списък. Претендирам за 50 лева държавна такса и 150 лева възнаграждение за вещо лице,  ведно с адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Моля да потвърдите обжалваното решение. Същото е законосъобразно. Правилно е определено тарифно отразяване с конкретната митническа декларация. Моля за срок за писмени бележки. Моля да присъдите разноските за превод и юрисконсултско възнаграждение.

Считам, че претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно.

 

Съдът ДАВА 7-дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: