ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1060 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАРПИО КТ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото (л.49).

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „КАРПИО КТ“ ЕООД срещу решение №1040-02-30/19.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-02-00117609/15.03.2016 г. на контролен орган на ТП на НОИ Бургас, с които на основание чл. 108, ал.1, т. 3 от КСО и чл. 37, ал. 1 от Инструкция за реда и начина на осъществяване на контролно-ревизионната дейност от контролните органи на НОИ се задължава осигурителят „КАРПИО КТ“ ЕООД в срок от 17 работни дни да подаде декларация обр. 1 с код „З“ за заличаване на П.Г.Т. за месеците от февруари 2015 г. до края на януари 2016г. на подадената информация с код „01“, вписан в т. 12 „Вид осигурен“.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам подадената жалба.

Представили сме административната преписка, която моля да приемете като доказателство.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямаме други доказателствени искания. Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страната,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, моля да потвърдите обжалваното решение на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас по аргументи, подробно изложени в него.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: