ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1058 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С. ООД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на туризма, редовно призован, представител не се явява.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Съобщението изпратено до жалбоподателя с дадените указания от съда в предходно съдебно заседание е върнато с отбелязване, че улицата не се обслужва от служба АССГ, а съобщението до заинтересованата страна не е върнато по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. По приключване събирането на доказателствата, предоставям на преценка на съда.

Съдът счита, че с оглед нередовно получаване на съобщенията, с указанията на съда от предходно съдебно заседание, не следва да се приключва събирането на доказателства, като на жалбоподателя и заинтересованата страна бъдат изпратени повторно съобщения. Предвид горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Да се ИЗПРАТЯТ съобщения до жалбоподателя и заинтересованата страна с дадените в предходното съдебно заседания указания.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018г. от 10.40ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: