ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.09                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД            VІІІ-ми административен състав

На двадесет и седми септември       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                                                                 СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: М. В.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1056 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът С.Р.Т. - редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Манев.

 

Явяват се свидетелите В.Д.Р. и М.В.Ш..

 

СЪДЪТ докладва постъпила от процесуалния представител на ищеца молба вх. № 6366/21.06.2017 г., в която е направено уточнение относно исковата молба.

СЪДЪТ докладва постъпило писмено становище с писмо вх. № 6472/26.06.2017 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София, към което са приложени изисканите с протоколно определение от предходно съдебно заседание писмени доказателства, находящи се от л. 181 до л. 221 от делото.

Съдът докладва постъпил писмен отговор от началника на Затвора Бургас с писмо вх. № 6527/27.06.2017 г., придружен с копие от окръжно писмо/л.223-224/.

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-медицинска експертиза, тъй като ищецът до настоящия момент не е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ К.: Моля да пристъпите към разпит на свидетелите.

Отказваме се от поисканата съдебно-медицинска експертиза, поради невъзможност да ищецът да заплати определения от съда депозит.

Към настоящият момент нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да бъдат приети писмените доказателства. Да се разпитат водените свидетели. Нямам нови доказателствени искания.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

В.Д.Р. на 39 години, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, несемеен.

 

М.В.Ш. на 35 години, българин, български гражданин, осъждан, с основно образование.

 

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Съдът изведе от залата свидетеля Р..

В залата остава свидетелят Ш.:

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Ш.

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: С ищецът сме в приятелски отношения, заедно сме в затвора в Бургас.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Разбрахме че сте бил в затвора Бургас заедно с ищеца. Нас ни интересуват периодите от месец май 2016 и до месец януари 2017 и след това периодът от края на месец януари до 21.04.2017г. – вие бяхте ли в затвора Бургас в този период, бяхте ли с ищецът С.Р.в една килия и какво може да ни кажете за килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: С ищецът С.Р.бяхме в един коридор. Имам отлично представа за килията, в която беше Р.. Площта не мога да кажа точно. Беше първата килия в ляво по коридора и в нея имаше към четиридесет и няколко човека.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Как ставаше проветряването на тази килия, имаше ли достъп на светлина?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Много трудно се проветрява, почти няма проветрение. Хората в килията спяха на три вишки постоянно, и прозорците не се отваряха.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Хигиенните си нужди как задоволявахте – пране на дрехи, къпане, ходене по нужда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: В килията бяха повечето цигани и цялата килия миришеше постоянно. Ищецът нямаше достъп до течаща вода. Тоалетната беше в кофа, а през деня 200 човека ползваме четири тоалетни.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Налагало ли се е да се изчаквате при ползване на тоалетна?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Постоянно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: А прането си къде сушахте и как поддържате хигиената в килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Сушенето става в килиите. Почистването става отгоре-отгоре. С това, с почистването се занимаваха момчета от килията, дежурни от килията почистваха тоалетните помещения.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Колко кофи имаха в килията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш. Две кофи на 40 човека. Имаше двете кофи и двете бяха за всичко.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Когато се изчерпи капацитета на кофите, когато се напълнят кофите, какво правите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Когато се изчерпи капацитета - стискат се до сутринта.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР МАНЕВ: През деня от колко до колко часа са отворени килиите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Сутрин от 6.30ч. до 8.00ч. вечерта.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Нямам други въпроси.

Съдът няма въпроси към свидетеля.

 

 

Съдът въведе в залата свидетелят Р..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Познавам ищеца, приятели сме. Били сме в една килия, на първия етаж в затвора Бургас, в един коридор сме били също.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Разбрахме, че сте бил със С.Р.в затвора заедно. Нас ни интересуват периодите от месец май 2016 и до месец януари 2017 и след това периодът от края на месец януари до 21.04.2017г.През този период бяхте ли в една килия и в един коридор с ищеца?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: През месец май не бяхме в един коридор. В един коридор бяхме от август месец някъде.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Имате ли представа в коя килия беше това и каква беше килията – да ни разкажете нещо за условията в тази килия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: В 19-та килия бяхме заедно, бяхме стигнали между 30-38 човека в една килия. Това беше края на лятото, месец октомври или ноември 2016.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: За отопляването, проветряването на килията какво може да ни кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: То нямаше прозорци в килията, преди нас някой ги е счупил, бяха счупени прозорците.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Не сте ли правили искания до администрацията на затвора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Когато има възможност администрацията ги оправя, но в повечето случаи няма възможност да ги оправя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Имахте ли достъп до тоалетна, течаща вода?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: До течаща вода и тоалетна вечер нямаме достъп.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Колко килии са в коридора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Ще ги преброя наум и ще кажа … 11 килии са, плюс - минус една, около 200 човека, може и по-малко, между 150-200 човека, а ползваме 4 тоалетни. Вечер нямаме тоалетни в килиите, имаме кофи. Когато се напълнят кофите - нищо не правим, стискаме се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: А почистването, дезинфекцията на кофите, на тоалетните как става?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Всеки си чисти пред него си. Има назначени хора да чистят коридора, а в килиите всеки да си търси лесното.Ако имаш пари на лавката си купуваш препарати, но само ако имаш пари ще чистиш с препарати.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР МАНЕВ: С какво се отоплявате в килиите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: С парно. Парното работи, но не съм казал, че е топло. В затвора в Стара Загора съм лежал, когато лежах там условията бяха почти същите, през 2007г. съм лежал там.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА: Понеже казахте, че сте приятел на ищеца, да знаете да има здравословни проблеми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: С. ходеше често до стационара, не беше много наред. Ходеше и вземаше някакви лекарства. Каза, че му дават някакви хапчета, защото не се чувства добре с нервите.

 

Съдът изведе свидетелите от залата.

 

АДВОКАТ К.: Доколкото в справката с рег.№ 2587 от 22.05.2017 г. /л.61 от делото/ е отбелязано, че ищецът Тонев е имал пребиваване и в затворническо общежитие от открит тип (ЗООТ) „Строител“ в корпуса на затвора Бургас, но не е уточнен периодът и с оглед уточняването на исковата ни претенция, моля да задължите ответника да представи информация относно периода през който Тонев се е намирал в ЗООТ „Строител“, колко дни е бил престоя му там.

Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Нямам други доказателствени искания. Моля да бъде предоставена изисканата справка.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмено становище с писмо вх. № 6472/26.06.2017 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София, към което са приложени изисканите с протоколно определение от предходно съдебно заседание писмени доказателства, находящи се от л. 181 до л. 221 от делото, писмен отговор от началника на Затвора Бургас с писмо вх. № 6527/27.06.2017 г., придружен с копие от окръжно писмо (л.223-224).

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

ОТМЕНЯ определение, с което е допуснато извършва на съдебно-медицинска експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА ответникът - Началник на затвора Бургас да представи справка за периода, в който С. Тонев е пребивавал в ЗООТ „Строител”, във връзка с отразеното в представената и депозирана по делото справка с рег.№ 2587 от 22.05.2017 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, във връзка със справката, която ще постъпи от началника на затвора Бургас по повод пребиваването на ищеца в ЗООТ „Строител“, да конкретизира в нарочна писмена молба, с препис за другата страна, периодите на исковата претенция, конкретната претедирана обща сума за всеки от периодите, както и законната лихва за всеки от тях, в 7-дневен срок от запознаване със справката на началника на затвора на гр. Бургас.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.11.2017г. от 10.15ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: