ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1056 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За ищеца С.В.Д. - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника ОД МВР Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – гр. София – нередовно уведомен, представител не се явява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от ОД МВР Бургас с вх. №  6544/24.06.2016 г., в която се сочи, че неправилно е конституирана областната дирекция като ответник по настоящото административно дело, тъй като надлежен ответник, с оглед издателя на отмененото с влязло в сила решение на Районен съд – гр. Карнобат, наказателно постановление, следва да бъде Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – гр. София, поради което моли делото по отношение на ОД МВР - Бургас да бъде прекратено.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от процесуалния представител на ищеца с вх. №  6658/28.06.2016 г., в която сочи, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешното съдебно заседание. Моли да бъде даден ход на делото. Сочи, че поддържа исковата молба, както и направеното уточнение за уведомяване на надлежен ответник. Изразява становище по съществото на спора. Моли да бъде присъдено на ищеца претендираното обезщетение.

 

         Юк. Д.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като не сме надлежен ответник по настоящото дело, а надлежният е нередовно уведомен. Моля да прекратите делото по отношение на ОД МВР Бургас.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да не се дава ход на делото, поради ненадлежно уведомяване на ответника Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” –гр. София. ОД на МВР не следва да е ответника по настоящото дело.

 

Съдът, като взе предвид, че надлежният ответник Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – София  не е редовно уведомен за днешното съдебно заседание, намира, че ход на делото не следва да се дава, а по отношение на  ОД МВР – Бургас, тъй като  не е надлежен ответник в настоящото производство по смисъла на чл. 205 АПК, производството по делото следва да се  прекрати.

 

         Ето защо и по хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на ОД на МВР Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството може да се обжалва пред Върховен административен съд  на Република България, в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за отсъстващите в 7– дневен срок - от уведомяването.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за следващото съдебно заседание надлежния ответник Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - гр. София.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.09.2016 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: