ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

Административно (К) дело  номер  1042   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:02 часа се явиха:

Касаторът, той и ответник по касация Д.Р.К., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адв. Т.Б.Б. от БАК, с пълномощно пред първата инстанция.

Касаторът, той и ответник по касация – Общинска служба „Земеделие” - Сунгурларе, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

Съдът КОНСТАТИРА, че като заинтересована страна по делото е призовано лицето Г.Р.К., за когото, в Районния съд, в хода на администриране на касационната жалбата, е постъпило удостоверение за това, че това лице е починало и с разпореждане № 726 от 21.04.2015 г. Районният съд е конституирал като страни в процеса наследниците на починалото лице: Д.И.К., Т.Г. К. и Р.Г. К.. Пред настоящият съд за днешно съдебно заседание наследниците на починалото лице не са призовани по делото.

 

Становище на страните по хода на делото:

АДВ. Б. – Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С. – Считам, че ход на делото не следва да се дава с оглед непризоваването на заинтересованите страни. Същото се явява процесуална пречка.

 

         След, като констатира нередовно призоваване на заинтересовани страни в производството наследниците на починалата страна Г.Р.К., съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.11.2015 година за 11:00ч., за която дата и час касаторите Д.Р.К. и Общинска служба „Земеделие” – Сунгурларе да се считат за редовно уведомени.

Да се призоват наследниците на починалото лице като заинтересовани страни, съгласно разпореждането на Районния съд.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: