ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1041 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Г., редовно призована, се представлява от адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.Т., се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Р.Д.Т., Й.Д.Т.-Д., С.Д.Т.,

И.С.Д., Р.П.Т., З.А.П., В.А.П., М.С.Т.,

Я.С.Т., Я.К.П., А.Н.Н., Х.Н.Н., Р.Г.Т., И.Г.Т., редовно призовани не се явяват и не се представляват.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Д.С.Г. против решение №94-01-9498/2//19.03.2015 година от Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед №1010/25.04.2012 година на кмета на община Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите  допълнителни доказателства от община Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от вещото лице С.Р., с което моли да се приеме отвода и тъй като ще отсъства и няма възможност да изготви експертизата допусната с определение на съда от 17.07.2015година.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата  и исканията към нея. Държим да се изготви експертизата. Други доказателства няма да сочим на този етап.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам, че решението на комисията по чл.210 от ЗУТ е правилно и законосъобразно и жалбата следва да бъде оставена без уважение. Предоставям на съда да прецени относно експертизата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Т.: Жалбата е основателна. Нямам доказателства към момента.

 

Съдът счита, че следва да приеме представените с административната преписка и допълнително представени от ответника доказателства.

Счита, че следва да се приеме молбата за отвод на вещото лице поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и допълнително представени от ответника доказателства.

 

ОСВОБОЖДАВА вещото лице С.С.Р..

 

НАЗНАЧАВА за вещо лице по допуснатата експертиза по делото З. Ч. А., която да бъде уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА делото за 26.11. от 13,30за която

Уведомени от днес, да се уведоми вещото лице

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: