ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1040 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:06 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Понсстройинженеринг” ЕАД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 7251/07.10.2014 г. адвокат Д. представя писмо изх. № 94-Т-232/01.08.2014 г., подписано от Заместник-директора на ТД на НАП София, относно датата на прекратяване на регистрацията по ДДС на „Джей Маркет 2011” ЕООД и моли да бъде даден ход на делото по същество, като към молбата прилага писмена защита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приеме представеното от процесуалния представител на ответника доказателство.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приеме представеното писмо.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното от адвокат Д. писмо изх. № 94-Т-232/01.08.2014 г. и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо изх. № 94-Т-232/01.08.2014 г., подписано от Заместник-директора на ТД на НАП София.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Между страните няма спор за това кога е следвало да се извърши корекцията. Тезата на жалбоподателя е единствено и само, че дружеството е било дерегистрирано. Считам че това обстоятелство не е от съществено значение за облагането. В тази насока е последната практика на СЕС, като представям решение на Съда от 13.03.2014 г.  по дело С-107/2013 г., със страни „Фирин” ООД срещу Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Велико Търново при ЦУ на НАП и решение № 8479/14.06.2011 г. по административно дело № 15936/201 г. на Върховен административен съд.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам жалбата за неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а ревизионният акт е обоснован и законосъобразен и следва да бъде потвърден, съобразно практиката на Европейския съд.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: