ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1038 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице С.А..

 

АДВОКАТ Н. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А., 51 г., българска, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Н.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт М.- Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 400 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 100 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Н.- Няма да сочим други доказателства. Не държа на искането за разпита на свидетеля, не държа на това доказателствено искане.

Юрисконсулт М.- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.07.2014г., с което е допуснат до разпит в качеството на свидетел М.Т.И..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Адвокат Н.- Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моята доверителка, като ще представя писмени бележки в срок определен ми от съда. Моля да ни се присъдят съдебно- деловодни разноски.

Юрисконсулт М.- Моля да поставите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни мотиви ще изложа в писмени бележки, в срок определен ми от съда. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 223 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: