ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1038 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника - Директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Не се явява вещото лице А., редовно уведомена. Същата е представила писмена молба, в която е изложила причините за неявяването си в днешното съдебно заседание, а именно служебна ангажираност по НАХД №522/2012 на Окръжен съд- Сливен.

 

Адвокат Н. - Няма пречки за даване ход на делото, но с оглед непредставянето на съдебно-икономическа експертиза, моля да не се дава ход.

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки, с оглед редовното призоваване на страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че не е изготвено заключението на съдебно-счетоводната експертиза.

 

Адвокат Н. – Няма да соча доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, на която държим.

Юрисконсулт М. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице .

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: