ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1036 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хидрогеотехника” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „Хидрогеотехника” ЕООД против Ревизионен акт № 021200155/16.05.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №294/26.08.2012г. на Директора на дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП (с актуално наименование дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”).

Производството по настоящото дело е образувано, след като с решение №6299/01.06.2015 г. Върховен административен съд е отменил решение № 624/11.04.2014 г., постановено по административно дело №1864/2012 г. на Административен съд Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител. С оглед изпълнение на указанията на Върховен административен съд за неизяснени въпроси от съдебно-икономическата експертиза, имам молба за допускане на допълнителна такава с цел изясняването на фактическата обстановка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

По отношение искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ счита искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с поставените в представената от адвокат Н. молба въпроси за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА назначаване на съдебно-икономическата експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателства по делото да отговори на поставените в молбата на адвокат Н. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. В същия срок следва да представи документ за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице В.М., който да се уведоми след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните – уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 14:43  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: