ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер  1034   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:26 часа се явиха:

Касаторът –  Д.С.П., редовно уведомен, явява се лично.

Ответникът – Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

КАСАТОРЪТ П. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА, както и допълнителни бележки към делото от касатора с вх. № 8039/07.09.2015г.

          

         КАСАТОРЪТ П. – Поддържам си жалбата, както и допълнителните бележки, които представих по делото. Други доказателства няма да соча пред настоящата инстанция.

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима подадена от заинтересована страна в законоустановения срок. Нямам искания за събиране на доказателства.   Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателства

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представените от касаторката съдебни решения, приложени към допълнителните бележки.

 

И като взе предвид, че други писмени доказателства няма да бъдат ангажирани по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

КАСАТОРЪТ П. – Освен отразеното в жалбата и в бележките, в които съм описала подробно съображения, искам само да допълня, че съществуват процесуални нарушения по чл.40, ал.3 от ЗАНН, още при съставянето на акта, тъй като е нарушена императивната норма от ЗАНН чл.40, ал.1, което води до издаването на едно незаконосъобразно наказателно постановление, поради което моля съдът да го отмени изцяло като такова.

 

ПРОКУРОР С. – Считам, че касационната жалба е основателна. Моля да отмените решението на първоинстанционния съд и наказателното постановление. В хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения още в съставянето на самия акт за установяване на административното нарушение, които са преповторени и в наказателното постановление, като не са описани обстоятелствата при които е извършено административното нарушение. Не става ясно паркираното на тротоара МПС как пречи на движението на пешеходците. Видно от приложения снимков материал не се установява да пречи на движението на пешеходците. Самият факт, че е паркирано МПС на тротоар, на който няма обозначение, че това е допустимо, не  представлява само по себе си нарушение, защото двете изисквания са кумулативно дадени в разпоредбата на закона.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: