ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1031 по описа за 2015 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.В., редовно призован,не се явява. За него адвокат Т., преупълномощена от адвокат К., представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА началник на група към ОД на МВР Бургас, сектор Пътна полиция, редовно  призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.П.В. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка№15-0769-000560/08.05.2015г. на началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”, с която временно е спряно от движение МПС – Ситроен, модел С8  за срок от 30 дни.

 

 Съгласно указания на съда с писмо вх.№6083/26.06.2015г. от ответника е постъпило исканото заверено копие на заповед №з-4982/01.12.2014г. на ВПД директор на ОДМВР Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържаме жалбата. Нямаме доказателствени искания. Да се приемат представените от административния орган доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, включително и заповед №з-4982/01.12.2014г. на ВПД директор на ОДМВР Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми административен съдия, считам, че абсолютно неоснователно е отнет талона за регистрация на автомобила част І  и ІІ, тъй като административният орган не доказа и няма данни по делото, доверителят ми да е предоставил управлението на автомобила на лицето което е спряно, въпреки че му е баща.

Моля да уважите жалбата и моля за срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени разноските, за което представям списък по чл.80 от ГПК.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: