ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми декември                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1031 по описа за  2009 година.                      

На именното повикване в 15.00   часа се явиха:

 

Жалбоподателката А.А.А., редовно призована, се представлява от адвокат К. Представя пълномощно.

         За ответника РДНСК гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А. Представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Д.В.А., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Р.Д.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.А., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Б., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна С.С.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща  представител.

         Заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт А.

 

Съдът докладва, че с определение № 1921 от 30.09.2009 г. е заличил като страна в производството М.П. М., предвид обстоятелството, че такова лице не е починало към месец април 2006 г. Определението е постановено в закрито заседание и се намира на л. 51 от делото.

 

 По хода на делото

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА жалба против заповед №34/12.06.2006 на началника на РДНСК гр. Бургас.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Да се приемат приложените доказателства към жалбата. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Няма да соча други доказателства, извън административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Оспорвам жалбата, като твърдя, че е налице самостоятелна сграда в дъното на парцела. Да се приеме административната преписка, с оглед доказване на оспорването.

 

 Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка приложена по делото, както и приложения към жалбата нотариален акт  № 12/08.01.1999 г. и договор за доброволна делба на недвижим имот от 08.01.1999 г., както и нотариален акт  № 44/31.07.1998 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Моля да уважите жалбата  на доверителката ми. Моля да приемете, че се касае за самостоятелен обект – складово помещение и че за същия не се изисква съгласието на живущите в блока. Това е видно от договора за доброволна делба, поради което моля да отмените обжалваната заповед на началника на РДНСК, както и решение на главния архитект на Община Бургас от 2004 г.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Уважаеми господин председател. Моля да оставите жалбата без уважение и постановите решение, с което да потвърдите заповед № 34/12.06.2006 г. на началника на РДНСК гр. Бургас като законосъобразна и правилна,  както и решение от 20.09.2004 г. на главния архитект на Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От събраните доказателства по делото се устави, че е налице пристройка от западната страна на жилищната сграда, находяща се ул.Цар Калоян №44, и в тази връзка е налице неизпълнение на изискванията на чл.184 и чл.185 от ЗУТ. Административният орган е издал законосъобразен и правилен акт, с който е отказал узаконяване на незаконната пристройка и в тази връзка оспореният административен акт издаден от началника на РДНСК гр.Бургас е правилен и законосъобразен и като такъв моля да потвърдите.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: