ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1027 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.А.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Арнаудов, редовно упълномощен от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Й.Д., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Д.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Т.Г., нередовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Зная за какво е делото и не възразявам да бъде гледано.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Т.Г., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Т.П., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Т.Г., редовно призована, явява се Ж.С. Г. – съпруг на заинтересованата страна, който заявява, че съпругата му е починала  на 10.06.2014 г.

Съдът констатира, че призовката, изпратена до Д.Т.Г., е била получена на 29.05.2014 г. от брат и Г.Т..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Н., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.Н., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. И. В., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, защото има починала страна. За тази страна следва да бъде изискано удостоверение за наследници от ответника, с оглед конституиране и редовно призоваване за съдебно заседание в качеството на заинтересовани страни на нейните наследници. По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи удостоверение за наследници на починалата заинтересованата страна Д.Т.Г., включително и адреси за призоваване на лицата, посечени в това удостоверение.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 11:30 часа, за която дата редовно призованите за днешно съдебно заседание лица и А.Т.Г. – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват наследниците на Д.Т.Г..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: