ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети  септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРЕВНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1026 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ            З.Р.М., редовно призован,  се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист в отдел Общофункционален контрол при УКОРС Община Бургас- В.Д.Й., редовно призована, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА  Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА молба с вх.№8479/02.09.2016г. от ответника В.Й., в която заявява, че на посочената дата не може да се яви в съдебно заседание, предвид насрочените очни занятия в Университет „Проф.Асен Златаров”. Към молбата е приложено уверение №6658/30.08.2016г. от Университет „Проф.Асен Златаров”, както и заповед №2729/02.09.2016г. на кмета на община Бургас, с която и е разрешен отпуск.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Да се отложи делото за друга дата, като се призове ответника и му се укаже, че следва да се яви.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля, да се отложи делото, като се даде възможност на ответника да се яви и даде обяснения. Изрично съм разговаряла с нея и тя желае да даде обяснения по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Държим на искането ответника да се яви в съдебно заседание и даде обяснения за обстоятелствата наложили налагането на ПАМ.

 

Съдът счита, че делото следва да се отложи за друго съдебно заседание на което ответника В.Й. да се яви лично за да даде обяснения относно обстоятелствата, които са наложили налагането на ПАМ.

 

УКАЗВА на ответника В.Й., че ако не се яви в следващото съдебно заседание на основание чл.176, ал. 3 от ГПК, съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които страната не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2016г. от 10.50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: