ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,29.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и девети октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1025 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Г.Ф., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

Ответникът изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че с определение в закрито заседание настоящия съдебен състав е отменил протоколно определение от 10.06.2013г., с което е даден ход на устните състезания и е насрочил делото в открито заседание. Причината за това е промяната на съдията-докладчик и процесуалните правила, които не позволяват новия докладчик да се произнесе с решение, когато не е изслушал устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Придържам се изцяло към изложеното от мен в предходното съдебно заседание, когато е даден ход на устните състезания. Моля да отмените обжалваната заповед на изложените вече от мен основания.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: