ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1024 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Н., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО  Директор на РУСО Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата.

С оглед указанията, дадени в Решение № 5296/16.04.2013 г., молим да задължите Директора на РУСО Бургас да представи обобщени данни, които се съдържат в районното управление, относно периода 01.01.2012 г.-28.04.2012 г.  за осигурителя „Пиргос трейд груп” АД и жалбоподателя К.К.Н., от които да е видно какви осигурителни данни и вноски по периоди са извършвани за лицето, включително и за периода 09.04.-28.04.2012 г., върху каква основа са били изчислявани и за какъв период от месеца, подадени ли са коригиращи данни включително и за периода м. 04.2012 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя е основателно и следва да бъде уважен. Затова ответникът следва за другото съдебно заседание да представи доказателства относно начина на отразяване на осигурителния статус на жалбоподателя в качеството му на изпълнителен директор на „Пиргос трейд груп” АД за периода 09.04.-28.04.2012 г., като доказателствата съдържат информация относно декларирани работни дни, декларирани дни за временна нетрудоспособност и евентуално подадената от страна на дружеството „Пиргос трейд груп” АД коригираща информация за периода.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно начина на отразяване на осигурителния статус на жалбоподателя в качеството му на изпълнителен директор на „Пиргос трейд груп” АД за периода 09.04.-28.04.2012 г., като доказателствата съдържат информация относно декларирани работни дни, декларирани дни за временна нетрудоспособност и евентуално подадената от страна на дружеството „Пиргос трейд груп” АД коригираща информация за периода.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.12.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: