ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1020 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „НИКС“ ЕООД против ревизионен акт №Р-02000215006070-091-001/15.02.2016 г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с решение №97/27.04.2016г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ А.:  Поддържаме жалбата и молим да бъдат допуснати направените доказателствени искания, а те са допускане на съдебно-икономическа експертиза, като вещото лице моля да отговори на поставените въпроси с уточняваща молба, която представям. Моля да ми определите срок за поставяне на още един въпрос, ако допуснете съдебно-икономическа експертиза.

Правя искане да бъдат допуснати до разпит двама свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Молим да приемете преписката със съдържащите се в нея доказателства.

По отношение на доказателствените искания не се противопоставям за извършване на съдебно-счетоводна експертиза. Бих желала уточнение обаче по отношение на свидетелите какво ще доказват.

АДВОКАТ А.: Имаме двама шофьори, които са пренасяли от склада до обекта в различно време материалите, които са закупени от дружеството. С показанията им ще изясним фактическата обстановка по пренасяне на строителни материали, които са били закупени от дружеството. Реална доставка е налице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям на това искане.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства.

Счита искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо като относимо към предмета на спора, както и искането за разпит на свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в уточняващата молба, представена от адвокат А. в днешно съдебно заседание, въпроси.

ДАВА възможност на жалбоподателя да формулира допълнителен въпрос в 3-дневен срок от днес, по който съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит двамата свидетели при режим на довеждане за следващо съдебно заседание от жалбоподателя.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: