ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1020 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

Явява се допуснатия до разпит свидетел.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът КОНСТАТИРА, че не е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля да ми бъде даден допълнителен срок да изготвя заключението, тъй като има нужда от допълнителни документи, които жалбоподателят следва да ми представи.

 

АДВ. А.: Съгласен съм. На практика, експертизата не е готова, а същата е необходима и моля да бъде отложено делото за друга дата.

Водим един свидетел, който моля да бъде разпитан. Отказвам се от разпит на втория свидетел, който ще сочи същите факти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Оставям на преценката на съда относно разпита на свидетеля.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

Й.З.Д. – ** години, български гражданин, неосъждан, дългогодишен служител на жалбоподателя, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.З.Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

Съвместявам двете длъжности - технически ръководител и шофьор.

 

СВИДИТЕЛЯТ Й.З.Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.:

Миналата година и по-миналата изпълнявахме един обект в гр. Свети Влас, в бившия санаториум. Изграждахме кабелно захранване и тръбо-канална мрежа в целия комплекс, с изграждане на кабелни шахти и изтегляне на кабели. Влагахме материали, които закупувахме от фирми. Едни от фирмите бяха „ЕМ ДЖИ” ЕООД и „Томас турс Бургас” ООД, за което има изготвена справка.

 

АДВ. А.: Направих справка-извлечение от счетоводството на дружеството, която представям и моля да приемете. В същата е отразена датата, МПС-та, стойността, товара, маршрута, доставчика, шофьора и в какъв обект са влагани материалите.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й.З.Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Предимно шефът ми заявяваше материалите, натоварваха ги от складовете, където се помещаваха в бившия стопански двор на с. Медово. Документацията, която аз изготвях е товарителница и пътен лист, а някой път ми даваха фактурите на мен. Обикновено шефът вземаше фактурите от фирмата.

Изпълнявахме курсовете с „Форд транзит” - самосвал до 2 тона товароносимост. Автомобилът е собственост на фирмата ни. Фирмата разполага с доста камиони. Имаме два автомобила „Форд транзит”, микробуси „Ивеко” и други. Има и строителна техника.

За обекта в „Свети Влас” обикновено купувахме лепила и бетонови тухли за изграждане на тези кабелни шахти, както и шпакловъчни материали, с които се обработват шахтите.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.З.Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: През миналата година често съвместявах и длъжността шофьор. Аз шофирах.

По принцип сме пазарили от фирмите „Томас турс Бургас” ООД и „ЕМ ДЖИ” ЕООД. Многократно сме вземали стока от тези две фирми.

Складовете на „Томас турс Бургас” ООД и „ЕМ ДЖИ” ЕООД се намират в с. Медово, в стопанския двор. В стопанския двор има няколко навеса - бивши стопански постройки, които са складове.

Материалите от двете фирми ги вземах от различни складове. И двете се намираха в този стопански двор. Не си спомням дали складовете бяха обозначени.

         По принцип стоката беше приготвена. Продавачът в склада беше мъж. Стоката ми беше предавана с товарителница, а понякога ми даваха фактурата. Не съм плащал никога. Собственикът на фирмата се занимаваше с това. Не си спомням имената на служителите в тези складове.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

         СЪДЪТ, с оглед заявеното от жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от предходно съдебно заседание, с което до разпит е допуснат втория свидетел.

 

         Съдът за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2016 г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: