ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми април                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 101 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.И., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.Ж.Т. – специалист в отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” в община Бургас, редовно уведомен, се явява лично и с юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Ж.И.И. *** против принудителна административна мярка, постановена на 29.12.2015 г., и исковата молба за обезщетение за имуществени вреди в размер на 75,20 лв., причинени от репатрирането на автомобила й.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административната преписката и доказателствата към нея.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържам писмения отговор, който сме входирали.

По доказателствата, аз съм представила по делото снимки в по-малък формат, но в днешно съдебно заседание представям такива за прилагане по делото в по-голям формат.

Ако може лицето, което е наложило принудителната административна мярка, да опише с няколко изречения като фактология какво е видяло.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Считам жалбата за допустима.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените доказателства и да даде възможност на органа, наложил принудителната административна мярка да даде обяснения, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: На 28.12.2015 г. в 15:00 часа извършихме обход на централна градска част, ул. „Македония“ № 27 и вход/изход на паркинг – кръстовище. Репатрирахме моторното превозно средство марка „Фолксваген“, цвят сив. Причината за репатрацията беше, че се опитахме да завием надясно, но нямаше как да се случи това и репатрирахме автомобила. Репатрацията завърших в 15:10 часа.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Колата, както беше паркирана, създаваше ли пречка за движение?

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Създаваше пречка и за по-малките автомобили и подходът беше запушен. Създаваше пречка също и за преминаването на майки с колички и други участници в движението.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Излизайки от паркинга, където е минавал паякът, друга нормална кола – лек автомобил, можеше ли нормално да завие?

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Не, отново трябваше да се изнесе наляво и след това да завие надясно.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Знак имаше ли, който да предупреждава, че ще бъде принудително преместен?

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Не знам.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам доказателствени искания.

С оглед изявленията на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без уважение исковата молба от Ж.И.И. срещу принудителната административна мярка, осъществена на 29.12.2015 г., както и да отхвърлите иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, включващ цената за услугата за репатриране на МПС, в размер на 75,20 лева, като изцяло неоснователни и недоказани. Считаме, че мястото, където е паркиран автомобилът, не е било определено от администрацията, която управлява пътя, като допустимо да се спира и паркира. Считаме, че моторното превозно средство е било разположено неправомерно на място, където създава пречка и опасност за движението, както и на кръстовище, което е по-малко от пет метра.

Поддържам изцяло и отговора, който сме представили по делото.

Моля да отхвърлите разглеждания в същото производство иск по ЗОДОВ, който е в размер на 75,20 лева – цената на репатрирането, като неоснователен и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение по делото.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Считам жалбата за неоснователна. Принудителната административна мярка е била законосъобразно приложена, поради което и считам, че претенцията за присъждане на обезщетение също следва да се остави без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: