ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.а

административно дело номер 1016 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Първа инвестиционна банка” АД се явяват юрисконсулт К.А. и юрисконсулт Д. с приложено по делото пълномощно.

За ответника Общински съвет Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника „Уникредит Булбанк” АД се явява адвокат М., от САК, преупълномощен от адвокатско дружество „Вълчев и Б.”.

За ответника - „ВНД Пропъртис” ЕООД се явява адвокат В.Б..

Явява вещото лице арх. Д.К..

 

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът докладва постъпила по делото молба от вещото лице К., с искане за предоставяне на нов срок за представяне заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт А. – Нямаме доказателствени искания. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Адвокат М. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Няма да соча нови доказателства.

Адвокат Б. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза. Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-техническата експертиза е от съществено значене за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 11.30ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: