ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 15.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІ-ти административен  състав       

На петнадесети декември                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар: Г.Д.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА  

Административно  дело номер  1015  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  10,00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятНюз Аутдор България” ООД – гр.София - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ответника по жалбата - директор на Областно пътно управление Бургас - редовно призован, се явява представител по пълномощие юк. - надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮК.Л.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът намира, че по делото следва да се събере като писмено доказателство Разрешение за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на рекламно съоръжение, касаещо процесното рекламно съоръжение, поставено на Път АМ км 327+900.

 

ЮК. Л.: За сведение представям проект на резолюция на Европейския парламент; доклад на Държавно-обществена консултативна комисия за 2008г. и съдържа предписания за поставяне на съответните предпазни огради с оглед на предотвратяване на тежки ПТП настъпили в резултат на удар с находящи се в обхвата на пътя РС. В проекта на резолюцията е отбелязано, че поставянето на предпазни огради значително намалява броя на смъртните случаи. Нямам други доказателствени искания. Заявявам, че разполагаме с копия от разрешителното за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на рекламни съоръжения и можем да го представим.

Съдът на основание чл. 157 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представеното от процесуалния представител от ответника по жалбата проект на резолюция на Европейския парламент относно Европейска програма за безопасност на пътищата и доклад на Държавно-обществена консултативна комисия към МВР по проблемите на безопасност на движението по пътищата през 2009г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото Разрешение за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на рекламно съоръжение издадено на жалбоподателяНюз Аутдор Булгария” ООД – София, относно рекламно съоръжение поставено на път АМ км 327+900.

 

Поради необходимост от събиране на нови доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.02.2010г. от 10,00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: