О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №1163

 

гр. Бургас, 09. 07. 2014г.

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на девети юли две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 1010 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба на началника на група „АНД, отчет ПТП, профилактика, ПОВ“ в сектор „ПП“ към ОДМВР - Бургас против решение № 568/28.03.2014 г., постановено по административнонаказателно дело № 3567/2013 г. на Районен съд гр.Бургас, ХV наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 1773/31.05.2013 г. на началника група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, с което на Д.К.Д., са наложени наказание „глоба“ в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДвП.

В срока за произнасяне съдът констатира несъответствие между обстоятелствената част на касационната жалба и искането към съда. От касационната инстанция се иска да се отмени като незаконосъобразно решение № 513/27.02.2014 г., постановено по административнонаказателно дело № 5212/2013 г. на Районен съд гр.Бургас, с което на Г. Д. Г. за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, на основание чл.315, ал.1, т.2 от КЗ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

С оглед установеното несъответствие по постъпилата касационна жалба, следва да бъде отменено определението, с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество, като се даде възможност на касатора да конкретизира искането си до съда, в 7-дневен срок от съобщението.

            Така мотивиран съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определението от 26.06.2014 г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество по КНАХД № 1010 по описа за 2014 година на Административен съд гр.Бургас;

УКАЗВА на началника на група „АНД, отчет ПТП, профилактика, ПОВ“ в сектор „ПП“ към ОДМВР – Бургас в седмодневен срок от датата на съобщението да конкретизира петитума на жалбата си, като съобрази обстоятелствената част на настоящото определение;

УКАЗВА на началника на група „АНД, отчет ПТП, профилактика, ПОВ“ в сектор „ПП“ към ОДМВР – Бургас, че при неизпълнение в срок на дадените указания, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по КНАХД № 1010 по описа за 2014 година на Административен съд гр.Бургас ще бъде прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.