ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 1006 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.Н.С., нередовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Р.Д.. Същият е упълномощен с пълномощно,  представено към жалбата на л. 9 от делото, в което обаче не е посочен нито номерът на настоящото дело, нито административният акт, който се обжалва. По този начин съдът не може да прецени действителната воля на оспорващата относно процесуалните права, които е предоставила на адвокат Д..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница – гр. Бургас, нередовно призован, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт Д.И.-Т., която представя пълномощно, издадено от Директора на Агенция „Митници“ Г.К.. Административен орган обаче по настоящото дело е Началникът на Митница Бургас и процесуалният представител на органа следва да притежава пълномощно именно от В.С. – Началник на Митница Бургас. Съдът констатира, освен това, че призовката за настоящото дело е получена от юрисконсулт К.Т., без към призовката да е представено пълномощно от Началника на Митница Бургас. В тази връзка съдът намира, че административният орган е нередовно призован за днешно съдебно заседание.

С оглед на нередовното призоваване на страните по настоящото делото съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2018 г. от 13:30 часа, за която дата да се призоват страните.

Жалбоподателката да се призове на адреса, посочен в оспорения административен акт, и чрез адв. Д..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: