ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1005 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:52 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Величка Костова.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Севан” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

От заинтересованата страна „Севан“ ООД, по делото не са представени адресите за призоваване на свидетелите допуснатите с протоколно определение  от 25.10.2016г..

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се отмени определението, с което са допуснати до разпит свидетели, тъй като многократно е дадена възможност на страната да представи адресите им за призоваване, а това не е сторено.

 

Съдът счита, че в случая следва да бъде отменено определението с което са допуснати исканите от заинтересованата страна свидетели, тъй като въпреки предоставената и повторна възможност за посочване на  адресите им за призоваване, това не е сторено. В преходно съдебно заседание  изрично е указано на страната, че ако не бъдат посочени адресите за призоваване на свидетелите, определението за тяхното допускане, ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства. Заинтересованата страна е редовно уведомена за указанията на съда и въпреки това по делото  не са посочени адреси за призоваване на лицата. Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.10.2016г., с което са допуснати в качеството им на свидетели А.С.И. и Д.Т.Г..

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, с оглед събраните по делото доказателства, моля да постановите решение, с което уважите протеста на Окръжна прокуратура Бургас и прогласите  нищожността на решение от 03.07.2016г. издадено от Димитрина Т.Г. за директор на РИОСВ Бургас, тъй като безспорно се установи, че за периода 30.06.2014г. до 09.07.2014г. директора А.И. не е бил разрешаван отпуск, нито има доказателства за неговото реално отсъствие и Димитрина Г. не е следвало да изпълнява дейности в изключителната дискреция на директор РИОСВ Бургас при неговото реално присъствие, съобразно заповед № РД-844/08.11.2013 г. на Министъра на МОСВ. Моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: