ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1005 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Величка Костова.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Севан” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

По делото  СА ПОСТЪПИЛИ доказателства за платена държавна такса за издаване на съдебно удостоверение, което не е получено, както и доказателства за внесения депозит за призоваване на допуснатите свидетели.

        

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда по приключване събирането на доказателства.

 

Съдът счита, че следва да се предостави още една възможност на процесуалния представител на заинтересованата страна да посочи адресите за призоваване на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на заинтересованата страна „Севан” ООД, да представи адресите за призоваване на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели, като това следва да бъде сторено в 7- дневен срок от уведомяването.

 

УКАЗВА на заинтересованата страна „Севан” ООД , че в случай че не бъдат посочени адреси за призоваване на лицата в определения срок и това доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, ще и́ бъде наложена санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

 

УКАЗВА на заинтересованата страна „Севан” ООД, че в случай че до следващото съдебно заседание не са посочени адресите за призоваване на допуснатите свидетели, определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2017г. от 09.50 часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: