ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1004 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За протестиращата прокуратура, редовно призована, се явява прокурор от Окръжна прокуратура Бургас Кателиева.

Ответникът по протеста – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас против решение № БС-35-ПР/02.07.2014г. издадено от Д.К. за директор на РИОСВ Бургас, с което е съгласуван план „Горскостопански план на горите, собственост на Община Карнобат за периода 2014г. – 2024г.” по отношение на неговата валидност, с твърдението, че решението е издаден от некомпетентен орган.

 

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Поддържам протеста.

Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ докладва, че в придружаващото писмо ответникът е изразил становище, според което също счита протестираното решение за нищожно.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверения копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Поддържам протеста и моля да обявите атакуваното решение за нищожно, като издадено от некомпетентен орган.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: