ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 27.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети и седми октомври                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1003 по описа за  2009  година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятКалисто мениджмънт” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.. Представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото

АДВОКАТ В. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА жалбата от „Калисто мениджмънт” ООД против решение РД-01/23.06.2009 г. на директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам жалбата. Предвид твърдението за просрочие на жалбата и с оглед указанията на съда, с които е до пуснат до разпит един свидетел, моля да бъде разпитана присъстващата в залата П.Я.Ж..

 

Съдът пристъпва към установяване  самоличността  на свидетелката, както следва:

П.Я.Ж., 53 г., българка, български гражданин, средно образование, неосъждана, работи като старши администратор в „Калисто мениджмънт” ООД. Предупредена за наказателната отговорността по чл.290 от НК.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВОКАТ В. :

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Спомняте ли си това лято, юни месец, по какъв начин и известно ли ви е да е получено писмо до „Калисто мениджмънт” ООД, което вие да сте получили от името на приходната администрация.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Да получих. На следващия ден, понеже ми беше невъзможно на същия ден да получа писмото, тъй като хотела е почти на 3 км от града и затова на следващия ден получих писмото.

ВЪПРОС на съда към свидетеля – Кой следващ ден?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не помня датата. Обадих се в пощата и казах, че не мога да отида да взема писмото и затова отидох на следващия ден.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Как разбрахте, че трябва да получавате писмо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – От пощата се обаждат по телефона и казват, че имаме някаква поща. Ние си я вземате.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – В конкретния случай?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Те се обадиха, че имаме писма с обратна разписка и на следващия ден аз отидох и го получих.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Когато го получихте разписвахте ли нещо? Имаше ли дата на обратната разписка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не обърнах внимание на датата.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Вие ли се разписахте известието за доставяне?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Мисля, че бях аз.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – В последствие спомняте ли си да е станало някакъв проблем с това получаване и какво се случи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Нямам ясен спомен, предадох писмото на г-н А. Той да си действа вече. Само разбрах, че е някакво важно писмо, не съм го чела.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Разполагате ли с пълномощно да получавате изявления и писма адресирани към „Калисто мениджмънт” ООД ?

ОТВОГОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – В момента нямам пълномощно. Тогава имах временно пълномощно.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Освен на известието за доставяне при получаване на писмото, подписвала ли сте се на друго място?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не. Не съм се подписвала.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Към колко часа отидохте да вземете това писмо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Преди обяд беше. Часовете преди обяд.

 

АДВОКАТ В. – Имам въпроси към свидетелката, които се отнасят по съществото на оспорения акт. Тъй като в процесната заповед за налагане на принудителна административна мярка е визирано като основание съставен АУН 84636/27.11.08 г. и съответно НП 111/06.01.2009 г., както и правно основание на чл. 186, т.1 б.А от ЗДДС, с въпросите ще изяснявам, че не е допуснато конкретно нарушение.

 

Съдът намира, че следва да даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да зададе въпроси към свидетеля, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да зададе въпроси по съществото на оспорването.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Спомняте ли си и присъствахте ли на данъчна проверка извършена през миналата година, месец септември в хотел  Калисто”? Присъствахте ли и какво се случи?

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Да присъствах. Това не се е случвало изобщо до този момент и го помня много ясно. Аз бях на рецепция, когато при мен дойде една госпожа и поиска една стая за нощувка и попита каква е цената за нощувка. Казах и, че мога да и дам стая и не помня каква цена беше миналия сезон. Предоставих и възможност, ако иска да види стаята, в която евентуално ще бъде настанена и евентуално, ако я одобри да бъде настанена там. Докато и обяснявах коя е стаята и къде ще бъде настанена, госпожата остави лична карта и парите на рецепцията и веднага, само за секунди каза, че излиза. Помислих си, че нещо е забравила и отива за багаж и оставих парите и личната карта на рецепцията. Изчаках я за да се върне за да разбера дали иска да остане в хотела, дали ще и хареса стаята. Тя влезе с някакъв колега и каза, че са данъчна проверка. И започнаха да пишат някакъв протокол. Обясних им, че при нас нещата стоят по друг начин - настаняването в хотела. Седнаха в ресторанта да пишат протокола и ми дадоха да го подпиша. Казаха ми, че не съм издала касов бон, а при нас програмата в компютъра е такава, че първо се извършва настаняване, регистрация, след което се отива в програма „плащане”, издава се фактура и с фактурата и касовия бон. А те не ме изчакаха нито секунда, а цялата регистрация отнема около 10-15 мин.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Казахте, че жената е оставила парите и лична карта на рецепцията.  Вие прибрахте ли тези пари по някакъв начин, в чекмедже или каса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА  Ж. – Не. Останаха така на рецепция и изчаквах да се върне и да разбера какви са желанията на клиентката. Защото има клиенти, които държат да видят стаята, където ще бъдат настанени – има ли изглед към морето, вана и др. Това са изисквания на много клиенти. И едва след това им давам карта, с картата отивам и аз, настанявам ги в стаята и им давам картата за отключване на вратата. При нас вратите се отключват с карти.

АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – В колко часа бе извършена проверката?  Приблизително?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не мога да си спомня точно в колко часа е извършена проверката.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Изискаха ли ви документи в хода на проверката? Документи на хотела, във връзка с отчитане на продажби?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не си спомням да са ми искали документи.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Имаше ли настанени туристи в този момент в хотела?

ОТГОВОР  на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. –  Да.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Колко човека приблизително?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не мога да си спомня.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Имате ли ръчни касови бележки в хотела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Не, всичко е на компютър.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Ако спре тока по какъв начин установявате извършените плащания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Втора година съм там, не е имало такъв случай.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – При приключване на смяната ви, изкарвате ли от касовия апарат бележка за оборота по време на смяната?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Всеки ден се прави засичане на касата. Прави се не всяка смяна, а за деня. Имаме си касова книга.

ВЪПРОС на СЪДА към СВИДЕТЕЛКАТА – Кой поставя в касовата  книга дневните извлечения от касовия апарат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛКАТА Ж. – Аз.

Залата напусна свидетелката Ж..

 

АДВОКАТ В. – Представям заверен препис от съдебно решение №900 от 22.06.2009 г. по АНХД 1799/2009 г. на БРС, влязло в сила на 16.07.2009 г., с което е отменено наказателното постановление. Считам, че това решение е относимо към правния спор и моля да го приемете като доказателство по делото.

 

Съдът намира, че представеното решение има връзка с правния спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Решение №900 от 22.06.2009 г. по АНХД 1799/2009 г. на Бургаски районен съд.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В. – Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваните актове на директора на Дирекция ”ОУИ” Бургас и съответно от зам.директора на ТД на НАП Бургас като незаконосъобразни. Моля да имате предвид съображенията изложени в жалбата и доказателствата събрани в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: