ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 944 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:01 часа се явиха:

 

жалбоподателяt П.М.У., редовно призована, се явява лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За заинтересованата страна – „Порт Флот Бургас“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че в изпълнение на съдебно разпореждане от предходно съдебно заедание с писмо вх. № 7072/22.06.2018 г. от Окръжна прокуратура гр. Бургас по делото са постъпили заверени копия от Постановление за назначаване на експертиза от 04.12.2017 г. и Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 849/06.12.2017 г.

 

адв. К.: Моля да се приемат представените от Окръжна прокуратура гр. Бургас копия от Постановление за назначаване на експертиза от 04.12.2017 г. и Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 849/06.12.2017 г.

 

Адв. В.: Запозната съм с представените доказателства. Моля същите да бъдат приети. Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Окръжна прокуратура гр. Бургас заверени копия от Постановление за назначаване на експертиза от 04.12.2017 г. и Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 849/06.12.2017 г. като писмени доказателства по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност, както следва:

 

Т.Б.М. - на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА адв. В.:

 

въпрос: Да обясните на съда къде и като какъв работите?

 

отговор: Работя като капитан  в „Порт Флот Бургас“ ЕАД от 1994 г.

 

въпрос: Можете ли да ни кажете има ли установен пропускателен режим, който служители на „Порт Флот Бургас“ ЕАД трябва да спазват при влизане и излизане до работното си място?

 

отговор: Пристанище гр. Бургас, както всяко едно друго пристанище по света, е външна граница и има ограничен пропускателен режим в зависимост от степента на сигурност, продиктувана от конкретната ситуация. Независимо от всичко всички лица, влизащи и излизащи на територията на пристанището, подлежат на граничен и митнически контрол. За служителите на „Порт Флот Бургас“ ЕАД това нещо е регулирано със заповед на управителя на „Порт Флот Бургас“ ЕАД, в която изрично е подчертано, че служителите са задължени да влизат и излизат в пристанището единствено и само през централния КПП срещу показване или проверка на моряшки паспорт. Всички служители, плавателният състав сме задължени да поддържаме валиден моряшки паспорт.

 

Въпрос: Ако имате спомен откога е установен този ред?

 

Отговор: Това не е просто произволно. 2004 г. влезе конвенция, която регулира сигурността на пристанищата и корабите, които се връзват на стоянка на пристанищата, като са предявени допълнителни изисквания спрямо тази конвенция както към пристанищата, така и към самите кораби.  След приемането й първоначално служители на „Порт Флот Бургас“ ЕАД бяхме с пропуски, всеки един със снимка, а по-късно мисля, че 2009 г. със специална заповед на началника преминаването през КПП стана с валиден моряшки паспорт, тъй като сме плавателен състав. 

 

Въпрос: Тази заповед имате ли спомен беше ли доведена до знанието на служителите и ако е била – по какъв начин?

 

Отговор: Не само тази заповед, по принцип всяка една заповед на управителя на „Порт Флот Бургас“ ЕАД се довежда до знанието на всички, като копие от заповедта се предоставя на всеки един от влекачите и хората са задължени срещу подпис да се запознаят с тази заповед. Това е практика за всяка една заповед.

 

Въпрос: Вие по този начин ли се запознахте с тази заповед?

 

Отговор: Абсолютно, да.

 

Въпрос: Можете ли простичко да обясните къде се намира този централен КПП, от който влизате и излизате?

 

Отговор: Просто казано това е централният вход на Пристанището. Той има две зони на преминаване – едната е на служители с пропуски, тези които обикновено работят в администрацията на конкретния оператор. Портови флот като оператор има администрация, която се намира в сградата на старото Пристанище, но тя е извън района на търговската част. За да се влезне се ползва пропуск , там е съвсем друга сложна система. С пропуска се отваря една въртяща се врата. Ние като плавателен състав минаваме през зоната за митнически и граничен контрол. Това е просто в съседство един портал, минава се през Митница и през граничен служител. Вървят бариерата, където минават колите, до нея е порталът, от който се влиза с пропуски, и до него е порталът за такива служители като нас, които  влизат с моряшки паспорт. Те са три зони на преминаване.

 

Въпрос: Можете ли да обясните къде е намерено тялото на Я.У.?

 

Отговор: Не съм свидетел на намирането на тялото на Я.У., но както в последствие се изясни аз съм един от последните, който е разговарял с него. Бях на дежурство вечерта от 19:00 часа до 08:00 часа сутринта и едва след като се прибрах вкъщи около примерно 08:45 часа ми прозвъниха отново да се върна в Портови флот, защото има инцидент. Върнах се и тогава разбрах за инцидента. Разбрах, че тялото е намерено в района на четвърто корабно място. Това е в противоположната страна на мястото, където се връзват влекачите на Портови флот. Дистанцията е поне едно 400м в противоположна посока. На четвърто корабно място се връзват влекачите на единствената тогава конкурентна наша фирма и тъй като са конкуренти всички избягвахме да минаваме покрай влекачите им.

 

Въпрос: Въпросът ми беше по-скоро като общодостъпна информация за всички ни това четвърто корабно място къде се намира на Пристанището?

 

Отговор: Четвърто корабно място е до Магазия №1 - наскоро открита и Тютюнева магазия, която в момента се строи.  Нашите влекачи се намират в западния край на Пристанището, а четвърто корабно място е в източния край на Пристанището. За сравнение там е четвърто корабно място, а нашите влекачи са на десето корабно място. Дистанцията по права линия е повече от 300м.

 

Въпрос: В този район някъде излизате ли, за да се приберете вкъщи?

 

Отговор: Не.  Централният КПП приблизително се намира на 1/3 към десето корабно място и 2/3 към четвърто корабно място. 1/3 е към нас, а 2/3 към четвърто корабно място. Четвърто корабно място на практика се излиза към свободната пешеходна зона. Ние просто нямаме работа там.

 

Въпрос: Имате ли спомен какви бяха вечерта, когато сте бил на работа,  метеорологичните условия? Извършваха ли се маневри?

 

Отговор: принципно половин час преди встъпването в дежурство трябва да се явим, за да приемем необходимата информация. В 18:30 часа се явих като диспечер, в 19:00 часа застъпих като диспечер и някъде по това време се получи информация по УКВ радиостанцията на 16-ти канал от Бургас Трафик Контрол, че Пристанището се затваря поради лоши метеорологични условия. Сутринта в 08:00 часа пристанището беше все още затворено. Цяла нощ не се е извършвала никаква маневрена дейност. Вятърът беше доста силен.

 

Адв. В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА адв. К.:

 

въпрос: Бихте ли казали до четвърто корабно място има ли обществен паркинг или т. нар. безплатен паркинг, който да се ползва от работещите на Пристанището?

 

Отговор: Паркингът, който може да се ползва от работещите в Пристанището, е на територията на Пристанището. На този паркинг се влиза със специален пропуск за превозното средство, което ще влиза независимо дали е лично или служебно. Принципно до четвърто корабно място има обществен паркинг, който обаче не е предназначен за служители на Пристанището. Той действително е обществен. За да се стигне от четвърто корабно място до този паркинг трябва на практика да се прескочи една ограда, която ограничава търговската част на Пристанището от новооткритата пешеходна част.

 

въпрос: Къде се намира този служебен паркинг в Пристанището?

 

отговор: Служебният паркинг, който е в Пристанището, се намира точно срещу централния КПП на Пристанището или там, където ни е разрешено да влизаме или излизаме от Пристанището. Като влезете точно насреща е паркингът за служители на Пристанището и за служебни автомобили.

 

въпрос: И там паркират автомобилите си работещите на Пристанището?

 

отговор: Пристанището е доста голямо и паркингите са няколко. За Западно пристанище  има изграден друг паркинг, за Централно пристанище и за администрацията е именно този паркинг, който се намира точно срещу централния КПП.

 

Въпрос: Бихте ли казали каква вместимост има този паркинг като бройка автомобили, които могат да бъдат паркирани там?

 

Отговор: Паркира се на 2-3 реда. Трудно мога да кажа точна бройка, но при всички положения повече от 20 и по-малко от 100 автомобила.

 

Въпрос: Казахте преди малко за някакво прескачане на ограда. Вие лично ходил ли сте там, знаете ли това прескачане на ограда какво представлява?

 

Отговор: Не съм споменал в момента, че някой е прескачал ограда.

 

Съдът: Ще цитирам думите Ви. Казахте, че има обществен паркинг, но за да се ползва този паркинг трябва да се прескочи ограда.

 

Въпрос на адв. К.: Ходил ли сте там? Знаете ли какво е положението?

 

Отговор: трудно е да се прескочи самата ограда. Тя е 3м висока. Тази ограда от едната страна опира в новостроящата се Магазия, а в другия край оградата свършва точно на ръба на кея. За да не може да стане лесно преминаването, навътре са поставени пръти от арматурно желязо, обвити с бодлива тел.

 

Въпрос: Когато там има паркиран плавателен съд от конкурентната Ви фирма може ли да стъпят на този съд, да преминат тази ограда и да излязат на обществения паркинг?

 

Отговор: Това е най-безопасният начин да се премине оградата.

 

Въпрос: Казахте за някаква заповед на „Порт Флот Бургас” ЕАД. Вие сте капитан там. Да разбирам ли, че тази заповед се свежда до всеки един от плавателния състав?

 

Отговор: Да, абсолютно. Всяка една заповед се свежда до знанието на всеки един работник. 

 

Въпрос: Къде се съхранява тази заповед?

 

отговор: При нас се оставя копие на заповедта. На всеки един влекач поотделно се предоставя копие и се съхранява.

 

Въпрос: Мисълта ми е дали във всеки един плавателен съд в архива или в „Порт Флот Бургас” ЕАД по принцип?

 

отговор: И на двете места. Оригиналът естествено ще бъде в „Порт Флот Бургас” ЕАД. 

 

Въпрос: Известно ли Ви е в последните няколко години, че там всичко около жп гара, входа на Пристанището посока към хотел „Приморец” е синя зона? Говорим извън пределите на Пристанището.

 

Отговор: Не мога да се сетя откога влезе синята зона. Мога да кажа, че в момента ми е известно, че всичко е синя зона, но за 30-ти ноември дали е било синя зона не мога да се сетя и не мога да кажа.

 

Адв. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. К.: Моля да не се приключва събирането на доказателства в днешното съдебно заседание с оглед показанията на свидетеля М. и предвид това, че по делото липсва представена заповед, на която да има подписа на съпруга на жалбоподателката относно вменено му задължение да преминава през определени места Ви моля да не се приключва събирането на доказателства в днешното съдебно заседание и да бъде задължена заинтересованата страна „Порт Флот Бургас” ЕАД чрез неговия управител или изп. директор да представят копие от въпросната заповед с наличието на подписа на съпруга на моята доверителка, че тази заповед е доведена до знанието му. Нямам други доказателствени искания.

Адв. В.: Считам, че не е необходимо отправеното от колегата доказателствено искане. По делото се събраха достатъчно доказателства за издаването на заповедта, времето, по което е издадена, и начинът, по който са запознати всички служители на заинтересованата страна. Факт е, че е установен ред, по който служителите следва да влизат в Пристанището, когато започва работния им ден, както и да наспускат Пристанището. В този смисъл дали е налице копие от заповедта, на което е положен подписа на пострадалия, считам, че е ирелевантно към този момент. 

 Съдът с оглед формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане и като взе предвид становището на процесуалния представител на заинтересована страна намира следното:

От доказателствата по делото, в това число и показанията на разпитания в днешно съдебно заседание свидетел безспорно се установява наличието на вътрешноведомствен акт, който вменява задължения на всички служители на „Порт Флот Бургас” ЕАД, в това число и на пострадалия съпруг на жалбоподателката да влизат и излизат от изрично регламентирани в този вътрешноведомствен акт места. Обстоятелството за наличието на този  вътрешноведомствен акт, както и доказателства дали същият е бил надлежно сведен до знанието на съпруга на жалбоподателката безспорно са факти относими към предмета на спора. В този смисъл само твърдението за наличието на този вътрешноведомствен акт и общото изявление на свидетеля, че всички работници са били запознати с него съдът намира за недостатъчен за установяване на тези относими към предмета на спора обстоятелства.

С оглед горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

задължава заинтересованата страна „Порт Флот Бургас“ ЕАД в 14-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на заверено копие от заповед, издадена от представляващия дружеството, с която се вменяват задължения на всички служители на „Порт Флот Бургас“ ЕАД (ЕООД) при пристигане и тръгване от работа да използват определените контролно-пропускателни пунктове на Пристанище гр. Бургас, както и маршрутите за пристигане и отпътуване от работа.

задължава заинтересованата страна при наличието на такъв вътрешноведомствен акт в указания по-горе срок да представи и доказателство за надлежното и редовно връчване или запознаване на лицето Я.С.У.с въпросния вътрешноведомствен акт.

При липсата на надлежно постановен такъв вътрешноведомствен акт или липсата на доказателство за редовното му свеждане до знанието на Я.У. това обстоятелство в указания 14-дневен срок следва да бъде удостоверено в писмен вид.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.11.2018 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: