ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На тридесет и първи май                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 878 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Д.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. А., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. А.: Запознах се с изпратеното писмо от Областна дирекция на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА писмо рег. № 769000-6735/27.04.2018 г. на Областна дирекция на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: Уважаема госпожо съдия, от събраните по делото доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че са отнети всички контролни точки на моя доверител. Напротив, доказа се, че в момента притежава 25 контролни точки. Какво имам в предвид? На първо място, Наказателно постановление № 3655/29.04.2011 г. е връчено по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, с което наказателно постановление са отнети 8 контролни точки. Наказателно постановление № 2232/14.09.2010 г. е връчено по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и са отнети 4 контролни точки, като моят доверител не е уведомен за тези връчени наказателни постановления. На трето място, Наказателно постановление № 6918/10.06.2004 г., с което са отнети 9 контролни точки и Наказателно постановление № 4217/20.08.2003 г., с което са отнети 4 контролни точки са унищожени и не могат да бъдат представени.

Моля, съдът като вземе предвид тези факти, да отмени изцяло издадената Заповед на налагане на принудителна административна мярка, като незаконосъобразна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: