ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 867 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.24 часа се явиха:

 

Жалбоподателите К.С.С. и С.К.С. не се явяват, редовно уведомени. За тях адвокат М..*** се явява адвокат Н..

За заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД се явява адвокат Д.Т.от АК Пловдив.

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г., 70 г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Вещото лице Г.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат М.: Към момента на огледа, петте процесни бунгала бяха съборени, като на местата на четири от тях, бяха построени нови бунгала. Площадката на петото стои свободно. Преценката ми, че са нови бунгалата, е защото едно от старите бунгала стои на мястото си, тъй като попада в съседен имот. Бунгалата са еднотипни, така наречените „Типови бунгала“. Основите са им еднакви. Размерът е 5/5м. Тези фундаменти са бетонови, с по две бетонови стъпала, за да се изкачи на нивото, на което е било монтирано бунгалото и след това има плоча, на която видимо е имало веранда. Закрепването на стените към плочите не мога да преценя, но по принцип върху фундаментите се изгражда първо конструкция, която може да е метална или дървена. Не мога да кажа каква е била конструкцията на процесните бунгала, но в такива случаи могат да се прикрепят към плочата или с планки към бетоновата плоча и със заварки, или с болтове към планките. Изградените нови бунгала са поставени върху старите бетонови фундаменти и са изляти нови колонки от бетон и частично, някои от бунгалата са с прогледно пространство в тях. Те са изляти, като колонки, в зависимост от денивелацията на терена.

Адвокат Н.. Нямам въпроси към вещото лице.

Адвокат Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и ОПРЕДЕЛЯ на вещото лице Г. възнаграждение в размер на 370 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 280 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да заплати остатъка от 90 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М.: Моля да предоставите възможност за уреждане на отношенията между страните. Водим преговори с останалите страни.

Адвокат Н.: Не се противопоставям на направеното искане.

Адвокат Т.: Не се противопоставям на направеното искане.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, намира, че следва да се предостави възможност на същите да уредят доброволно отношенията помежду си, поради което следва да се насрочи друго заседание. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2018г. от 11:40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: