ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 7 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Бургас в редакция към 2013 г. и 2014 г.; заверен препис от декларация №14004342/.21.03.2012 г. и доказателства, че услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци и поддръжка на обществени територии са реално предоставени от Община Бургас.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Бургас, в редакция към 2013 г. и 2014 г.; заверен препис от декларация №14004342/.21.03.2012 г. и доказателства, че услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци и поддръжка на обществени територии са реално предоставени от Община Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.05.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: