ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 28.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 771 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.К. се явява лично и с адвокат Я.Г.В. ***, надлежно упълномощен.

Ответникът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

Адвокат В.- Да се даде ход на делото.

Прокурор МАРИНОВА- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл. 72, ал.4 от ЗМВР и е образувано по повод постъпила жалба от И.П.К. против заповед за задържане с рег.№30433-122/27.04.2015г. на РУП Несебър за срок до 24 часа, издадена от П.Д.Д., инспектор при РУ Несебър.

 

Адвокат В.- Поддържаме жалбата. Относно представената от органа преписка, в едната докладна служителят съобщава на началника си за извършени действия от него, а в другата, по-дългата докладна мисля, че беше споменато, че моят доверител има съпричастие към престъпление, а за наличието на съпричастие може само съдът да прецени. Обстоятелствата не ги оспорвам, всеки може да пише каквото си иска и не ги оспорвам. Тези обстоятелства, които са отразени в докладната, не отговарят на действителността, защото побоят не е нанесен от моя доверител. Представям списък на разноските. Няма да соча доказателства.

Прокурор МАРИНОВА - Оспорвам изцяло жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва да се дадат указания на административния орган, който носи тежестта да докаже фактическите основания за издаване на заповедта, да ангажира съответните доказателства. Ето защо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

УКАЗВА на ответника, че носи тежестта да докаже обстоятелствата, съставляващи фактически основания за издаване на оспорената заповед.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да ангажира допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: