ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 11.07                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 738 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Константинос Анастасиу 98“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Г-жо съдия в днешното съдебно заседание  представлявам 3 броя екземпляри във връзка изготвената от мен експертиза, както и справка-декларация.

 

Съдът ВРЪЧВА препис от заключението на вещото лице на всяка една от страните.

 

АДВОКАТ П.: Получих препис от заключението, не възразявам вещото лице да бъде разпитано в следващото съдебно заседание предвид представянето на заключението днес, т.е. възразявам да бъде изслушано днес вещото лице, тъй като не съм запозната със заключението. В днешното съдебно заседание водим допуснатия ни свидетел  Георгиос Константинос Анастасиу, относно фактите които сме предявили, че ще установяваме с неговите показания, моля вещото лице да остане в залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Правя възражение да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание,  защото нямаме възможност да се запознаем със заключението. Свидетелят е допуснат вече.     

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и  снема самоличността му, както следва:

           Г. К. А. - г., гръцки гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

           СВИДЕТЕЛЯТ: Живея от 18 години в България и разбирам български език. Нямам нужда от преводач. Не съм управител на фирмата жалбоподател. Занимавам се със земеделската техника.

 

          АДВОКАТ П.: Кажете какво представлява Велгер РП  302?  Кога е закупен от фирмата-жалбоподател, кога е въведен в експлоатация и какво е състоянието му към момента на закупуване?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Това е една балировачка. Прави сеното на бала и се съхранява и зимата храним животните. Закупена е 2013г. и след това е въведена в експлоатация.  Тя не беше употребявана, перфектна беше и до ден  днешен работи е така. Въпросната машина произвежда ролони бали, които тежат около 200-300кг., като зависи от влажността на материала. Увива ги с една специална мрежа в широчина 1,25м и съответно нали с нея балира слама, люцерна, бобови култури и всичко това се използва за храна на животните.

 

АДВОКАТ П.: Кажете какво представлява нож за жътварска машина за царевица? В какво състояние е закупена от фирмата, кога е закупена и кога е въведен в експлоатация?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ: Този нож е закупено 2014 година, неупотребяван. Това е приспособление, което се закачва на комбайна и с него бере царевицата,  а отдолу има едни ножове, където останалата маса сухата останала на полето я раздробява, с цел да се изчисти нивата за следващата операция, плюс да се подобри качеството на почвата от отпадъчните материали. Един вид като торене може да се каже. През 2014 г. е закупен и  същата година е въведен в експлоатация.

         

АДВОКАТ П.: Кажете какво представлява плуг „акрил“? В какво състояние е закупена от фирмата, кога е закупена и кога е въведен в експлоатация?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Плугът,  мисля че е чешки. Поръчан и закупен нов  5 корпусен. Досега  фирмата разполагаше с такива 4 корпусни. С 5 корпуса минаваш повече земя за един час като по този начин се намалява разхода за гориво. Машината е закупена като нова.

 

АДВОКАТ П.: Кажете защо са избрани въпросните машини?

 

          СВИДЕТЕЛЯТ: Инвестирано е в  тази техника и са избрани, защото са по ефективни и свалиха разходите. С балировачката, когато произвежда  бали от 200-300 и ги увива, няма нужда от допълнителна работна ръка. Ножът за царевица, с предишното  приспособление не беше за царевица и имаше много загуба на зърно и взехме точната машина, която прибира кочаните. Този нож  раздробява  сухата маса  и това води до торене и така намаляваме  разходите за торове и спестяваме пари. Плугът е  16 инчов, 5 корпусен, широчина на обхвата като оре земите става около 2,60м и по този начин самият трактор дигна на час с около 6 -7 дка повече производителност със същото гориво.  Увеличава се и качеството на продукцията. Балировачката, когато самите ролони бали са увити с въпросната мрежа и да завали един дъжд няма да развали качеството на продукцията и да се хвърли.  Приставката за царевица с нея нямаме загуба на зърно, да падат цели кочини и после да се прибира на ръка от полето. Така и зърното се прибира по чисто, без загуби. Плуг 16 слиза до 40-50 см дълбочина и е с по- голяма ефективност при затворената система на растенията и има икономия на гориво.  Това води до намаляване на себестойността на единица продукция. Всяка нова машина и технология води до намаляване на разходите и те са закупени с тази цел.

 

          АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В какво отношение се намирате с ревизираното дружество и какво отношение имате към закупената техника?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм земеделски производител, който се намира в един стопански двор с фирмата и си помагаме взаимно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на вашата роля в избора на тези активи, каква е вашата връзка в това дружеството да избере  съответните активи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Първо са избрани по цената.  Аз имам професионални умения.  Аз от 12 годишен се занимавам със земеделие и като по млад обикалях по панаири, аз също съм закупувал техника. Присъствал съм при закупуването на тази техника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно машините, запознат ли сте  с документите, виждали ли сте фактури за закупуване?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Видях като дойдоха с тира от Германия, мисля 2013 година, не знам точно. Дойдоха машините, разтоварихме ги и  ги дадохме документите в счетоводството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно  Велгер РП,  известно ли Вие че пише, че е произведена  2004 година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, известно ми е, че е произведена 2004г., но е закупен през 2013 година и не беше изобщо употребяван, аз му свалих найлоните  предпазните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на нож за царевица, какви документи съпътстваха този инвентар?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Доколкото си спомням, защото аз не бях в Гърция когато е закупен, но бях в България, когато го докараха със собствен  транспорт на фирмата-жалбоподател имаше инвойс фактура.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какви доказателства има, че е нов този инвентар?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Когато говорих по телефона  с въпросното лице, който го продава, тъй като аз говорих с него, той каза, че е внесъл въпросните  машини от Италия преди време, но не можал да ги продаде и мога да кажа, че имаше инвойс фактура и товарителница.  Той ми каза, че въпросният инвентар е нов, но аз го видях и на снимките от пуснатата обява за продажба, че е нов.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:   В съпътстващите го документи имаше ли посочено година на производство?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не мога да си спомня дали е била посочена годината на производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение конвенционалния плуг, помните  ли кога е закупен и кога е доставен и платен от дружеството?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че е закупен 2015година. Обаче въпросният плуг понеже решихме да го вземем 5 корпусен изчакахме известно време, но не мога да кажа колко.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При получаване на този плуг и предаването на дружеството какви документи имаше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Приемо- предавателен  протокол.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента

 

СЪДЪТ предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и за изслушване на заключението на вещото лице ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2018г. 13,50ч., за която дата и час страните и вещото лице  уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: