ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 503 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.З.Я., редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Й., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Й.:  Моля да не се дава ход на делото. Предвид, че експертизата не е представена в срок, изразявам становище, че не съм могъл да се запозная с нейното съдържание и моля да ми се даде възможността да подготвя евентуално допълнителни въпроси към експертизата, с оглед на което моля да не се изслушва експертизата в днешно съдебно заседание, да ни се даде възможност за запознаване със съдържанието й и насрочите делото за друга дата.

 

СЪДЪТ констатира, че експертното заключение е представено по делото на 04.10.2018 г. и не е спазен срокът по чл.199 ГПК за представянето му най-малко в седмичен срок преди насроченото съдебно заседание, поради което искането на адвокат Й. намира за основателно. Ето защо,  ход на делото не следва да бъде даден и следва да се даде възможност за изслушване на вещото лице и приемане на заключението в следващо съдебно заседание.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: